Vill nå ut till fler. Efter 18 månaders verksamhet i centrala Göteborg satsar Interreligiösa centret nu på att försöka nå ut bredare – gärna till göteborgare som inte redan är aktiva i något samfund.

På lördag är det exakt ett och ett halvt år sedan Göteborgs interreligiösa center slog upp portarna på Kyrkogatan 25.

Guidade bussturer till stadens tempel
Centret, som kom att utgöra en naturlig fortsättning på Göteborgs interreligiösa råds verksamhet, har under sina första 18 månader etablerat sig med en lång rad arrangemang av olika karaktär. Nu vill man nå ut bredare, och gärna till göteborgare som inte redan tidigare är engagerade i något samfund.

– Min uppgift är framförallt att göra centret mer känt, säger projektassistent Berit Bornecrantz Dias som nu drar upp riktlinjerna för att försöka tränga igenom bruset i stadens stora festival- och evenemangsutbud.

Centrets guidade bussturer har flera gånger tagit massor av intresserade göteborgare till olika tempel runt om i staden. Den erfarenheten ger Berit Bornecrantz och hennes kollegor gott hopp:

– Jag tror att väldigt många skulle vara intresserade om dom bara kände till vad vi gör.

Fortbildning för religiösa ledare
Seminarier, dialogkvällar och Nyfiken på-arrangemang har avlöst varandra sedan slutet av augusti, och höstens program erbjuder bland annat nya seminarier – närmast den 30 oktober under rubriken ”Tro och vetenskap”.

Innan dess, redan den 22 oktober, börjar höstens fortbildning för religiösa ledare. En återkommande satsning som i sin nya tappning avhandlar ett aktuellt ämne: ”Förorten – krutdurk eller framtidsfrön?”.

Nyligen har centret dessutom inlett ett samarbete med Fryshusets ungdomar – kanske ytterligare en väg att nå ut till nya grupper av göteborgare?