Säkrad möjlighet till jobb och studier på distans. Intraservice arbetar med att säkra sin egen verksamhet och att öka kapaciteten för distansarbete med anledning av covid-19. “Just nu har vi koll på läget och vi har säkrat möjligheten att jobba på distans, både vad gäller gymnasieelever, vuxenutbildningen och medarbetare”, säger förvaltningsdirektör Peter Söderström.

Peter Söderström, förvaltningsdirektör på Intraservice.

Göteborgs Stads förvaltning Intraservice har hand om datorer, nätverk och olika typer av system för att vardagen ska fungera i stadens olika verksamheter. Förvaltningen sköter också betalningar, utskick av fakturor och utbetalning av löner.

När utbrottet av covid-19 var ett faktum i Sverige agerade man snabbt:

– Vi måste minimera vår egen sårbarhet, så att vi inte står utslagna. Vi är nästan 700 anställda i dag och alla kan inte allting, där har vi kartlagt vår egen kompetens och nyckelpersoner. Där har vi då sett till att riskeliminera, vi försöker undvika att personer med samma nyckelkompetens arbetar för nära och riskerar att bli smittade samtidigt, säger förvaltningsdirektör Peter Söderström.

– Till exempel går förvaltningens ledningsgrupp numera i två olika lag och är inte på kontoret samtidigt. Vi har också tagit bort möten och sammankomster som vi tycker går att undvika i detta läget, fortsätter han.

Många arbetar hemma
Möjligheten för Intraservice medarbetare att jobba hemma har drivits ytterligare ett steg, en stor del av personalen arbetar hemma eller på annan ort.

– Hur många varierar från dag till dag. Det behöver vara ett antal personer på jobbet. Vi ska jobba hemifrån om vi kan av privata skäl och om det fungerar arbetsmässigt, det är så vi har lagt upp det, säger Peter Söderström.

Ett jättearbete
När det kom nya krav på distansarbete för Göteborgs Stads medarbetare ökade Intraservice kapaciteten.

– Där har vi gått från 3700 datorer upp till 18 000 datorer. Alla våra staden-datorer som vi levererat går nu att koppla upp för distansarbete. Det har varit ett jättearbete att uppgradera hård- och mjukvara och licenser för att klara den anstormningen av volym, säger Peter Söderström.

Nya plattformar för utbildning
Utbildningen på gymnasieskolorna och vuxenutbildningen bedrivs sedan en tid tillbaka på distans.

– Vi har jobbat med befintliga system och har kompletterat med andra digitala plattformar. Vi har något som heter Hjärntorget i dag, där har vi ökat kapaciteten och använder också utbildningsplattformar med hjälp av Googles olika system.

Digitala besök för äldre
Sedan i onsdags är det besöksförbud på alla äldreboenden i landet. Intraservice arbetar med en lösning för att de äldre ska kunna få digitala besök.

– Det är många äldre som inte har smarttelefoner och det är något som vår verksamhet, som arbetar med vård och omsorg, jobbar med att försöka lösa, säger Peter Söderström.

Hur bedömer du att läget är?
– Jag tycker att vi har koll på läget. Vi har gjort en prioritering där systemen som är kritiska för staden kommer i första hand och i sista hand jobbar vi med nyutveckling av nya tjänster.