Stödcentrum för unga brottsoffer går i veckan ut med ett par tusen inbjudningar för att hitta intresserade ungdomar under 23 år till en stor heldag den 10 oktober. Tanken med dagen, som hålls på Ullevis presscenter, är att fånga upp idéer för hur man bäst ska nå ut till unga som utsatts för brott. Mörkertalet är fortfarande stort.

– Vi kan ta emot 100 ungdomar och hoppas att vi ska få en jämn fördelning vad gäller åldrar, kön och stadsdelar, säger Torgny Sjögren, socialsekreterare vid Stödcentrum för unga brottsoffer.

Många hittar via hemsidan

Verksamhetens målgrupp är ungdomar under 23 år och deras närstående samt vittnen. Men för arrangemanget den 10 oktober vänder man sig i första hand till personer under 23 år.

Sedan Stödcentrum för unga brottsoffer startade i Göteborg 2004 har mycket arbete lagts ned på att göra verksamheten känd. Första året satsade man huvudsakligen på att informera poliser, socialtjänst, skolor och kuratorer. Genom dem fick ungdomarna kännedom.

– Men allt fler hittar oss via vår hemsida som vi startade för ett år sedan, säger Torgny Sjögren som är socialsekreterare för projektet som löper till och med 2007.

Många brottsutsatta får aldrig stöd

Genom satsningen på Ullevis Presscenter den 10 oktober hoppas man ytterligare vidga informationskanalerna. Dels är man förstås angelägen om att nå ut till ungdomar i allmänhet, men intresset är också stort för att få uppslag om hur man når ut till de unga brottsoffren.

– Forskningen visar att mörkertalet är väldigt stort bland unga brottsoffer. Kanske är det så att fler än hälften av de brottsutsatta aldrig får något stöd, säger Torgny Sjögren.

Fotnot:
Läs mer om Ungdomsdagen och hur man anmäler sig på länken nedan.

1909