Många nyfödda bebisar och ökad invandring. Det är förklaringen till att antalet invånare i Göteborgsregionen ökar rekordartat. Under förra året ökade befolkningen i hela regionen med 11.293 personer. Göteborgarna blev 7.133 fler.

De nya siffrorna från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar på den största befolkningsökningen i Göteborgsregionen sedan 1970. I de 13 kommuner som ingår i regionen ökade antalet invånare med 11.293.

– Därmed överträffades vårt mål om en årlig befolkningsökning med 8.000 nya invånare per år rejält – för andra året i rad, säger Henrik Einarsson, omvärldsanalytiker på Business region Göteborg.

En del av förklaringen är att det har fötts rekordmånga bebisar. Under 2009 föddes 12.445 personer vilket är det högsta sedan 1968, då födelsestatistiken infördes.

Även invandringen ökade, något som hänger samman med att invandringen till hela Sverige var hög under 2009.

Fotnot:
Den 31 december hade Göteborg 507330 invånare.