Utvecklar medborgarbudgeten. Bor du i Majorna-Linné och har en idé om hur tilliten och gemskapen kan öka i din stadsdel? Kanske finns det fler än du som tycker den är bra. I så fall kan ditt förslag bli verklighet genom ekonomiskt stöd ur stadsdelens medborgarbudget.

För andra året i rad öronmärker Majorna-Linné 450 000 kronor till en medborgarbudget.

– Vi vill att våra invånare ska vara med och påverka vad stadsdelens resurser används till, säger Madeleine Källvenius som är utvecklingsledare för demokrati och medborgardialog i stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné.

Temat för årets medborgarbudget är tillit och gemenskap. Förhoppningen är att få in förslag som kan bidra till minskad ohälsa, minskad droganvändning och ökad integration i stadsdelen.

Rösta på hemsidan
Alla kan lämna in förslag. Från enskilda personer till organisationer. Nytt för i år är allt görs digitalt och förslagen ligger öppna för vem som helst att läsa och kommentera. Den andra stora förändringen är att alla kan vara med och rösta på vilket eller vilka förslag som ska tilldelas pengar.

Beroende på röstningsresultatet kan budgeten delas ut till ett bidrag eller delas mellan flera.

Förra året gick pengarna bland annat till lördagsträning i fotboll på Karl Johansplan, en plats där det tidigare förekommit en del droger. Ett annat förslag som tilldelades pengar kom från en sjuårig elev på Sannaskolan som önskade en satsning på transkunskap.

– Du behöver med andra ord inte ens vara röstberättigad, du har ändå rätt att vara med och bestämma vad pengarna ska gå till, säger Madeleine Källvenius.

Du kan lämna ditt förslag på medborgarbudgetens hemsida fram till den  9 oktober. Röstningen pågår sedan mellan den 14 och 24 oktober.