"Givetvis på behörigt avstånd". Biskopsgårdens invånarguider ska nu i maj informera de boende i Biskopsgården om covid-19-pandemin och hur man förhindrar smittspridning. Guiderna jobbar tillsammans med medborgarkontoret och kommer att röra sig mellan Vårväderstorget, Friskväderstorget och Länsmanstorget.

Tillsammans med samhällsvägledarna på medborgarkontoret kommer invånarguiderna att vara på olika platser i Biskopsgården där människor går förbi. De svarar på frågor, stöttar de som oroliga och sprider information på flera språk. Informationen anpassas utefter vad som efterfrågas och de senaste riktlinjerna från myndigheterna

– Just nu delar vi ut folkhälsomyndighetens information om vårens högtider, givetvis på behörigt avstånd, säger Zlate Musli, projektledare vid stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen.

Gemensamma krafter för att nå ut
Invånarguidernas uppdrag var från början att söka upp föreningar och sina lokala nätverk för att berätta om kommunens verksamhet och hur man kan vara med och påverka där man bor.

Men i och med pandemin uppstod andra behov. Samtidigt tvingades Västra Hisingens medborgarkontor stänga för fysiska besök och samhällsvägledningen utfördes enbart via telefon, Facebook och e-post.

– Vi såg en chans att samla resurserna till det som är mest relevant för Biskopsgårdsborna just nu, säger Zlate Musli.

Efter att ha tagit intryck från Röda korsets informationsinsats i Tynnered, slog sig medborgarkontoret och invånarguiderna ihop för att nå ut effektivare till Biskopsgårdsborna. De har varit ute och informerat sedan i mars.

Möter frågor och oro
Samtalen på torgen handlar om restriktionerna runt Covid-19-pandemin och vad de får för konsekvenser kopplat till försäkringskassan, arbetsförmedlingen och sjukvården. De flesta frågorna besvaras på plats och intrycken vidareförmedlas till stadsdelsförvaltningen.

– Det är viktigt att stadsdelsförvaltningen syns ute i dessa, för många oroliga tider, för att visa att vi finns här och vill lyssna på och stötta våra invånare, säger Zlate Musli.