Har gett positiva resultat. Biskopsgårdens invånarguider är Göteborgs Stads ansikte utåt i området. De har lokal kännedom, ett etablerat nätverk och talar många olika språk. På så sätt kan de nå målgrupper som staden annars har svårt att nå.

Aldina Mehmedovic, projektledare för Biskopsgårdens invånarguider.

– Vi ser väldigt tydligt att metoden funkar bra för att informera om viktiga ämnen i samhället, bland annat om covid-19 och vaccination, säger Aldina Mehmedovic, projektledare för Biskopsgårdens invånarguider.

Projektet Biskopsgårdens invånarguider är ett demokratistärkande projekt som funnits sedan 2020. Det drivs av socialförvaltningen Hisingen och konsument- och medborgarservice. Projektet är sprunget ur konceptet med demokratiambassadörer som fanns i Biskopsgården inför valen 2014 och 2018.

– Göteborgs Stad vill kommunicera med alla grupper i samhället, men har särskilt svårt att nå vissa grupper i samhället via våra kanaler. Då är invånarguider ett nytt sätt att nå grupperna.

Arbetar uppsökande

 Biskopsgårdens invånarguider är sex personer som bor eller har bott och verkar i Biskopsgården. De har god lokal kännedom och ett etablerat nätverk. De får olika kommunikationsuppdrag, till exempel att sprida information om olika verksamheter, tjänster eller kampanjer.

– På så sätt kan vi arbeta mer uppsökande och nå målgrupper vi annars har svårt att nå. Invånarguiderna pratar dessutom de stora språken i området, till exempel somaliska, arabiska och turkiska. Med sina språkkunskaper kan de nå många, många fler.

Positiv utvärdering

En utvärdering bland boende och invånarguider för 2020 visade på positiva resultat. Projektet hade nått många människor, fler hade fått information och många uppskattade insatsen. En ny utvärdering av projektet har precis gjorts och även där märks positiva resultat.

– Vi har nått nya grupper och betydligt större andel fick ny information i år jämfört med 2020. I år fick 68 procent det jämfört med 39 procent jämfört med 2020.

Brett uppdrag

Invånarguidernas uppdrag är brett och rör många frågor i samhället. De informerar bland annat om hur de boende kan påverka i staden och i sitt närområde genom att lämna synpunkter och förslag.

– De pratar med människor och fångar in det som invånarna tycker är viktigt och för det vidare in i stadens verksamheter och förvaltningar.

I september hade de ett uppdrag som var extra viktigt och det handlade om att sprida information om två nya aktivitetsytor i Biskopsgården.

– Det var för att få flera att komma ut och visa på positiva saker som händer i området för invånarnas skull. Invånarguiderna hade sett att många i området var rädda för att gå ut och inte ville släppa ut sina barn efter polisskjutningen.

Handlat mest om covid-19

Men det som invånarguiderna pratat mest om i år handlar om covid-19 och vaccineringen. Enligt undersökningen hade fem av tio boende fått ny information om detta. I höst har invånarguiderna många olika uppdrag. Ett handlar om att sprida information till föräldrar om föräldraträffar, integrationscentrums föräldrautbildning på olika språk och att fritidsgården i området är öppen som vanligt igen. I oktober lanserar polisen ett medborgarlöfte till de boende i Biskopsgården och det kommer invånarguiderna att ha ett kommunikationsuppdrag kring. De ska också jobba med att sprida information om valet till ungdomsfullmäktige.

30 506 personer var folkbokförda i Biskopsgården under 2020.

Invånarguiderna har arbetat mycket med att sprida information om covid-19 och vaccination.