Har blivit grönare, ljusare och tryggare. Wieselgrensplatsen på Hisingen har lite i skymundan blivit en populär träffpunkt för många göteborgare. På sex år har antalet resenärer vid hållplatsen nästan fördubblats. Nu firar man nya satsningar på bland annat bänkar, grönska och belysning med en stor invigningsfest på fredag 17 juni.

Kollektivtrafiken vid Wieselgrensplatsen har på senare år blivit allt intensivare. I år räknar man med att 22 000 resande varje dygn använder platsen för på- eller avstigning.

– Lundby sjukhus drar många besökare från hela Hisingen och av allt att döma kommer sjukhuset att expandera ytterligare, säger Björn Gårdbäck som började jobba som centrumutvecklare för Wieselgrensplatsen för sex år sedan.

Bättre belysning i gångtunnlarna
– På den tiden kunde man bara räkna in 12 000 resenärer om dygnet – så visst har det hänt mycket. Vi tror helt enkelt att folk trivs att vara här. Det är nära från lägenheterna till torgets många butiker och under flera år har vi kontinuerligt satsat på utemiljön, säger Björn Gårdbäck.

På fredagen tar området ett nytt avstamp med en invigningsfest som markerar satsningar på flera håll i området:

Spårvagnshållplatsen vid Wieselgrensplatsen har fått nya bänkar och planteringar. Dessutom har tunnlarnas entréer målats och försetts med nya skyltar. Belysning i de båda tunnlarna ska bidra till en tryggare miljö – det är också därför den nya stentrappan från hållplatsen upp till bron byggts.

Stora insatser för grönskan
Wieselgrensplatsen torg har försetts med nya plattor. Ytterligare fler bänkar och sittplatser lockar till möten, men framför allt har det gjorts stora insatser för grönskan. Wieselgrensgatans gamla lindar har ersatts av en körsbärsallé och flera sorters rosor har planterats i kärl och rabatter.Gatan har också byggts om för nya hållplatser, cykel- och gångbanor.

Keillers park har glatt Hisingsborna i över ett sekel. Nu finns det också fina möjligheter att ta med familj och vänner för en grillkväll vid den nya och öppna grillplatsen. Dessutom har motionärerna redan upptäckt det utomhusgym som anlagts vid bokskogen. Oömma naturredskap för armhävningar och sit-ups bland annat.

Fredagens festligheter bjuder in till upplevelser både på torget och i Keillers park. Musik, matlagning och guidningar varvas med information och erbjudanden från områdets många aktörer.

Fastighetsägarna Centrala Hisingen och SDF Lundby har tillsammans med en rad andra intressenter medverkat till upprustningen kring Wieselgrensplatsen.