Studerar politikerroll inom social sektor. Västra Hisingen och Angered har sedan ett par år medverkat i ett samarbetsprojekt tillsammans med två irakiska provinser. I början på nästa vecka kommer en delegation från provinsen Diwaniyah för att studera politikerrollen – främst inom den sociala sektorn.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och SKL international har sedan 2012 lett ett projekt tillsammans med de båda irakiska provinserna Duhok och Diwaniyah.

Besöker verksamheter
Projektet, som syftar till att stärka samhällsstyrningen på lokal nivå, har redan tidigare omfattat ett antal utbyten mellan irakiska företrädare och representanter från Angered och Västra Hisingen. Västra Hisingens socialchef Lena Säljö besökte till exempel Irak vid ett par tillfällen under förra året.

En delegation om16 personer från provinsen Diwaniyah väntas nu till Göteborg måndag-tisdag 25-26 augusti.

– De ska både träffa våra lokala politiker och göra flera verksamhetsbesök, säger Ida Mattiasson som är planeringsledare på stadens internationella avdelning.

Under måndagseftermiddagen kommer delegationen att besöka såväl Svartedalsskolan som den dagliga verksamheten på Långströmsgatan i Västra Hisingen. Delar av gruppen fortsätter också till Lindholmen Science Park för att se hur staden, universitetet och näringslivet samverkar.

Besöker också Stockholm
Tisdagsprogrammet innehåller, förutom ytterligare samtal med politiker, bland annat visning av Rådhuset och besök på Göteborgs universitet och Socialhögskolan.

I Irak har man fattat beslut om att gradvis decentralisera ansvar för vissa sektorer till provinserna. Nästa veckas besök kan ses som ett led i arbetet med att stärka provinsfullmäktiges roll att planera och följa upp service. I synnerhet för den sociala sektorn.

På tisdagskvällen fortsätter den irakiska delegationen till Stockholm.