Ska ge bättre ledning och styrning. Göteborgs Stads bolag kommer efter årsskiftet att organiseras i en ny bolagskoncern. Ett övergripande koncernbolag, Göteborgs Stadshus AB, ska ansvara för styrningen av samtliga dotterbolag. Dessa dotterbolag kommer i sin tur att vara organiserade i sju underkoncerner med varsitt moderbolag. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

I december 2011 beslutade kommunstyrelsen att Göteborgs Stads alla bolag skulle ses över. Tanken var att ta ett samlat grepp kring organisation, ägarstyrning, bolagens uppdrag och den kommunala nyttan.

En omfattande utredning inleddes i början av 2012 och har nu utmynnat i beslutet att bilda Göteborgs Stadshus AB och sju underkoncerner, även kallade kluster. De sju underkoncernerna är Bostäder, Lokaler, Energi, Näringsliv, Turism, kultur och evenemang, Hamn och Kollektivtrafik med ett moderbolag i varje underkoncern. Onsdagens beslut innebär också att regionala och interna bolag delas in i var sitt område och kommer att ligga direkt under Göteborgs Stadshus AB.

Närmast ska nu också kommunfullmäktige fatta beslut om bildandet av den nya bolagskoncernen på sitt sammanträde den 5 december. Efter årsskiftet kommer stadsledningskontoret att lämna förslag för de enskilda bolagen, för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta ställning till.