Investering på 450 miljoner. Kommunfullmäktige beslutade på torsdagskvällen beslutade kommunfullmäktige att godkänna Göteborg Energis satsning på en kraftig utbyggnad av fjärrkylenätet i centrala Göteborg. 450 miljoner kronor ska investeras fram till år 2035.

Vi är nog många som önskar att den västkustska decemberkylan kunde transporteras till någon fjärran plats. Satsningen på fjärrkyla handlar dock så klart om något helt annat – att via ett centralt nät erbjuda nedkylning till verksamheter som exempelvis kontor, sjukhus och industrier. Fjärrkyla funkar som fjärrvärme, fast tvärtom – vattnet är kallt i stället för varmt.

– I centrala Göteborg ska flera nya stadsdelar växa fram och för oss är det avgörande att kunna erbjuda anslutning till fjärrkylenätet i takt med stadsutvecklingens behov och efterfrågan. Precis som med fjärrvärmen producerar vi fjärrkyla genom att ta tillvara de energiflöden som redan finns i Göteborg, vilket är både smart och effektivt, säger Alf Engqvist, tillförordnad vd på Göteborg Energi.

En av fördelarna med fjärrkyla är att det innebär en minskad miljöpåverkan, då man bland annat tar till vara överskottsvärme från avfallsförbränning för att producera kylan. Dessutom innebär det mindre buller än kylmaskiner i anslutning till enskilda fastigheter.