Att jämställdhet är en bra grund för en lång relation har nog många anat redan tidigare – nu finns det även forskning som stärker sambandet. När 150 kommunala familjerådgivare i slutet av veckan kommer till Göteborg för sin årliga konferens är temat: Jämställdhet i behandlingsrummet.

– Anledningen till att vi valt jämställdhetstemat är att vi sett att par med en mer jämställd relation har förhållanden som är betydligt bättre, och varar mycket längre, säger Helena Rundquist som är enhetschef för familjerådgivningen i Göteborg.

Erfarenhet och forskning ger stöd

Det är tio år sedan Föreningen för Sveriges kommunala familjerådgivare valde att förlägga sin årliga konferens till Göteborg – men under torsdagen och fredagen är det dags igen. 150 medlemmar samlas på Säröhus för att under två dagar gå på djupet med tankar kring vart jämställdheten för.

Är jämställdhetens fördelar verkligen ny kunskap?

– Nej, men nu har vi både vår egen erfarenhet och forskningsresultat att stödja oss på. Idag kan vi därför klart uttala att det är en bra metod, och säga till ett par: ”Om vi kan hjälpa er att bli mer jämställda i er relation, så är det väldigt goda förutsättningar för att er relation ska bli varaktig.”

Söker hjälp för sliten relation

Umeåforskaren Eva Magnusson har visat att svenska par i stor utsträckning är mer jämställda än i många andra länder. Ändå finns det alltså fortfarande mycket att arbeta med.

På konferensen föreläser hon under rubriken. ”Genuspsykologiska perspektiv på heterosexuella parrelationer – hur kan vi förstå jämställdhet, makt och identitet i pars vardagsförhandlingar?”

Till Göteborgs familjerådgivning söker sig många för att få hjälp att lappa ihop en relation som känns sliten och sårig.

– Det är bra att man kommer när man har svårt att hitta vidare på egen hand. Ingen ska känna att de kommer till oss för tidigt, säger Helena Rundquist och fortsätter:

Tror yngre har lättare för att be om hjälp

– För äldre generationer var det kanske ett stort steg att söka hjälp. Jag tror att många yngre idag har lättare att be om professionellt stöd. Och de flesta vi möter fortsätter trots allt tillsammans – det är väldigt uppmuntrande.

Sociala resursnämndens ordförande Dario Espiga öppnar tvådagarskonferensen där också Gudrun Olsson från Ålborgs universitet och Tomas Johansson, Göteborg, föreläser.