Nytt arbetssätt ska ge bättre vård. När narkotikamissbruket förändras måste vården anpassa sig därefter. På nya Järntorgsteamet samlas flera kompetenser för att kunna möta blandmissbrukare med psykisk ohälsa på ett och samma ställe.

– Vi är den enda mottagningen där socialtjänst, sjukvård och kriminalvård arbetar tillsammans. Här finns socialsekreterare, sjuksköterskor, psykolog, läkare och frivårdsinspektörer alldeles intill varandra, så att varken våra besökare eller vi själva måste springa runt mellan olika instanser, säger Karin Rohlén.

Själv är hon socialsekreterare och har arbetat i lokalerna de senaste fem åren, men nu har avdelningen inte bara bytt namn, från Järntorgsmottagningen till Järntorgsteamet, utan också arbetssätt.

Behovet för stort för drop in
– Tidigare var vi en öppen mottagning dit man kunde komma och säga ”Hej, hjälp mig!”. Det fungerade väldigt bra i början, men vi blev snart så överhopade med besökare att det blev ett halvårs kö för att få en tid, så det fungerade inte i praktiken. Nu är det istället andra öppenvårdsmottagningar eller socialkontor som hänvisar personer som har extra behov av stark samverkan till oss, säger Karin Rohlén.

Teamet har satt ett tak på att ta emot max 75 personer per år, vilket är något färre än vanligt, för att verkligen kunna ta sig an de som har det bekymmersamt och träffa dem ofta.

– De som hänvisas hit får oftast vård inom annan befintlig verksamhet, men behöver ytterligare stöd. Ofta kan det bero på att det blivit så vanligt med blandmissbruk, kombinerat med psykisk ohälsa eller så kallad samsjuklighet, att de andra instanserna inte har all nödvändig kompetens samlad.