”Sociala relationer en nyckelfråga”. Är Sverige bäst eller sämst på integration? Den frågan försökte Joakim Palme och Kristof Tamas från Delegationen för migrationsstudier, Delmi, nyligen reda ut på ett seminarium för kommunens tjänstemän som möter nyanlända.

3D86.jpg
– Några saker är Sverige bäst på, förklarar Joakim Palme och Kristof Tamas för de cirka 200 åhörarna. Till exempel när man tittar på hur Sverige ordnat integrationspolitiken, det vill säga lagar och regler för att ge migranter förutsättningar för integration, rättigheter och skyldigheter.

Bilden är mer komplicerad när det handlar om arbete. Sverige är ett av länderna i västvärlden med den högsta sysselsättningen bland befolkningen. Samtidigt är gapet mellan de som är födda i Sverige respektive utlandet, bland de största.

– Om vi har ambitionen att nå upp till samma nivå när det gäller sysselsättning, kan man säga att vi lagt ribban väldigt högt – det är höga mål att nå. Därför är det både rätt och fel att påstå att Sverige är bäst respektive sämst på integration.

”Hemma är en känsla”
Att begreppet integration har många olika dimensioner för en individ, betonar Seroj Ghazarian. För över 30 år sedan kom han som flykting från Iran. Idag arbetar han med mänskliga rättigheter i kommunen.

– Det har varit en lång jakt på känslan att komma hem. Med tiden har jag förstått att hemma inte är en plats, utan en känsla.

För honom handlar integration om att få makt att bestämma över sig själv och sin vardag. Arbete spelar en mycket stor roll:

467A.jpg
– Det är en underbar känsla att istället för att vara beroende, vara behövd och i ett sammanhang.

Osama vet vad kontakter kan betyda
Att inte ha något socialt nätverk är en av de främsta anledningarna till att utrikes födda klarar sig sämre på arbetsmarknaden, enligt Delmis forskningsrapport.

Sociala relationer är en nyckelfråga om vi vill förebygga utanförskap, konstaterar Joakim Palme.

Osama Alkurdi vet hur mycket kontakter kan betyda. På seminariet berättar han hur han kommit närmare sin önskan att bli journalist, tack vare Integrationscentrums mentorprogram Vägvisaren.

– Min mentor har coachat mig och öppnat dörrar som annars skulle vara stängda för mig. Han har hjälpt mig med utbildning och praktik, språkutveckling och kontaktnät.

483C.jpg
Dahir Khalid, ansvarig för Vägvisaren, menar att ett mentorprogram erbjuder unika möjligheter genom att mentorerna engagerar sig ideellt och kan utgå ifrån varje individs potentialer, möjligheter och talanger.

– Snart startar vi fler grupper eftersom efterfrågan är så stor!

”Sverige behöver ett rejält tillskott av arbetskraft”
Världen och Sverige – samt människan – har sammantaget mycket att vinna på migration.

– Migration rymmer stora utmaningar, men också möjligheter, säger Joakim Palme. Därför är det viktigt hur vi utformar migrationspolitiken och vad vi gör. Sverige behöver ett rejält tillskott av arbetskraft för att klara välfärden och konkurrenskraften.

Studier visar också hur migranter bidrar till sina ursprungsländer genom alla de pengar de skickar hem till släktingar. Dessa så kallade remitteringar står för mer än hela världens samlade biståndsbudget.

Dessutom sprids kunskap och erfarenheter, inte minst genom så kallad cirkulär migration där migranter återvänder till sina forna hemländer efter en tid i utlandet.

Arbnesha Demaku är en ung kvinna som valt att ”cirkulera”. På seminariet berättar hon om sitt framgångsrika företag och liv i Kosovo, dit hon återvänt efter en uppväxt i Örebro:

– Jag har stor användning av min svenska utbildning och erfarenhet. Förutom att utveckla mitt företag, engagerar jag mig för unga kvinnors jämställdhet och vill starta en fotbollsskola för tjejer. För mig har cirkulär migration enbart varit positivt – jag känner mig hemma överallt.

1626.jpg

Cirka 200 tjänstemän i publiken på Integrationscentrums 13:e seminarium i serien Göteborg i världen – världen i Göteborg.