Nu är det dags för Europaveckan igen. Det hela börjar med en arbetsmarknadsdebatt på Stadsbiblioteket och avslutas med firande av Europadagen 9 maj.

– Jag tror faktiskt att vi i Västsverige är ensamma om att uppmärksamma hela veckan. I resten av EU nöjer man sig med Europadagen, säger Anna Olsson Taieb som arbetar som projektkoordinator på internationella enheten på stadskansliet.

Ungdomsprojekt visas upp

I år är det elfte året Europaveckan arrangeras. Syftet är att synliggöra Sveriges roll i Europa samt att informera och skapa debatt kring frågor med anknytning till EU och det svenska medlemskapet.

Årets fokus ligger helt på ungdomar och deras möjligheter på arbetsmarkanden. På Europa Direkts utställning på Stadsbiblioteket 3-7 maj visas ett 20-tal EU-finansierade ungdomsprojekt upp. Filmarbetare på väg, Unga i jobb och Svetsakademin är några exempel.

– Det är en liten del av allt det som händer för ungdomar just nu och samtidigt är det exempel på vad man kan få pengar från EU för att genomföra, säger Anna Olsson Taieb.

Ursprung i kol- och stålunionen

Den avslutande Europadagen firas till minne av den dåvarande franske utrikesministern Robert Schuman som 9 maj 1950 lade fram ett förslag om att skapa en kol- och stålunion i Europa i syfte att bevara freden.