Arbetsgivare får hjälp med rekrytering. Sedan ungefär ett år tillbaka letar Jobbcentrum Äpplets coacher aktivt efter praktikplatser hos arbetsgivare med anställningsbehov. Satsningen har lett till att man jämfört med förra året fått ut nästan dubbelt så många arbetslösa i arbete.

Av de drygt 200 arbetslösa som i år har hjälpts av Jobbcentrum Äpplet har hittills 70 fått jobb.

− Numera satsar vi främst på att hitta jobb, inte bara praktik. Vi letar efter praktikplatser hos arbetsgivare med anställningsbehov och har avsatt en och en halv tjänst som enbart jobbar gentemot arbetsgivarna, säger Åsa Callesen, enhetschef på Jobbcentrum Äpplet.

Jobbcentrum Äpplet har funnits i Biskopsgården sedan 2005. De som kommer hit gör det via en socialsekreterare och verksamheten vänder sig till arbetslösa med försörjningsstöd. Med avstamp i en utbildningsvecka får deltagarna komma ut på en fyra till åtta veckor lång praktik.

− Första veckan hos oss handlar om att stärka de personer som kommer till oss och uppmuntra dem att själva söka jobb. De får bland annat träna på att skriva ansökningshandlingar, men också på att presentera sig på intervjuer, säger Åsa Callesen.

Väljer ut deltagare åt arbetsgivaren
Några hittar sina praktikplatser på egen hand, men de flesta får hjälp av Äpplet. Främst hamnar deltagarna inom branscher som lokalvård, matbutiker, lager och hotell- och restaurang.

Sami Korpela är en av Äpplets jobbcoacher. Han säger att det nya sättet att arbeta gentemot arbetsgivarna gynnar alla parter. Medan Äpplets deltagare får en praktikplats som kan bli ett riktigt jobb, får arbetsgivaren hjälp med stora delar av sin rekryteringsprocess.

− Vi försöker uppmuntra företagen att rekrytera via Äpplet i stället för via annonser. Då slipper de ta emot hundratals ansökningar. I stället väljer vi ut några deltagare som passar arbetsgivaren profil och så får de träffa dem för intervju, säger Sami Korpela.

Två jobbcoacher på Idépunkten
Flera av Äpplets deltagare som inte går vidare till jobb börjar utbilda sig i stället.

− Det är en nästan lika stor grupp som fortsätter med studier som de som börjar jobba. Det kan vara allt från högskoleutbildningar till yrkesutbildningar, säger Sami Korpela.

Under hösten har Äpplet även utökat sin verksamhet i ett försök att nå även de grupper som inte har försörjningsstöd. Via statliga Urbanmedel har de anställt två jobbcoacher som en eftermiddag i veckan finns tillgängliga i Idépunktens lokaler på Friskväderstorget.

− Tanken är att fånga upp personer utanför systemet, främst unga, som också behöver hjälp att börja studera eller komma in på arbetsmarknaden. Hit kan man komma och få hjälp av jobbcoacherna oavsett om man har försörjningsstöd eller inte, säger Åsa Callesen.