Bättre självkänsla och inre motivation till förändring. Det är Jobbcentrums recept för att hjälpa människor att gå från bidrag till egen försörjning. Förra året var det närmare 60 procent av deltagarna som gick vidare till jobb, praktik eller studier.

– Det är en högre siffra än Arbetsförmedlingens statistik. Och då arbetar vi med en grupp som betraktas som ”not jobready”, säger Javad Naini, planeringsledare på Jobbcentrum i Högsbo.

Jobbcentrum startade för tio år sedan, då som samverkan mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Sedan 2001 finansieras verksamheten av socialtjänsten i de västra stadsdelarna – Frölunda, Tynnered, Högsbo, Älvsborg, Askim och Södra Skärgården – som är Jobbcentrums uppdragsgivare

Hittar nya lösningar

De som deltar i Jobbcentrums verksamhet har försörjningsstöd och befinner sig långt från den reguljära arbetsmarknaden. Jobbcentrums uppdrag är att tillsammans med deltagarna planera och hitta lösningar som på sikt kan leda till egen försörjning.

– All vår verksamhet är uppbyggt kring att stärka deras självkänsla och motivation, säger Javad Naini

Studiebesök och friskvård

Jobbcentrum är öppet från klockan 8 på morgonen till 16 på eftermiddagen. Verksamheten är i dagsläget uppdelat i sex olika block med gruppdiskussioner, jobbsökande, studiebesök och friskvård. Samtal och grupphandledning är ett par av hörnstenarna.

– Vi planerar olika aktiviteter efter individernas förutsättningar och önskemål. Både framsteg och motgångar ventileras, individuellt och i grupp. Handledarna har också individuella samtal med varje person en gång i månaden, säger Javad Naini.

Under 2008 var 157 personer inskrivna på Jobbcentrum. De allra flesta var i åldrarna 25-55 och boende i Tynnered, Frölunda eller Högsbo. Männen var i majoritet, bara knappt en tredjedel var kvinnor.

91 ut i arbete, praktik eller studier

Under perioden lyckades 91 personer hitta en annan inkomstkälla än försörjningsstöd. De allra flesta fick en anställning, andra gick ut på praktik och några började studera. Ett fåtal bytte försörjningsstödet mot sjukersättning från Försäkringskassan.

– Det är ett väldigt bra resultat, bättre än 2007 som var ett rekordår, säger Javad Naini.

Det är socialsekreterarna i respektive stadsdel som fattar beslutet att ställa klienterna i kö till Jobbcentrum. Under väntetiden brukar alltid flera hitta jobb eller börja studera. Förra året var det 17 personer som slutade vara aktuella ärenden på socialtjänsten under perioden mellan studiebesök och start på Jobbcentrum.

– De hinner aldrig börja här. Jag brukar kalla det för Jobbcentrumseffekten, säger Javad Naini.

Hårdsatsning på friskvård ska få arbetslösa i jobb [2008-10-23]
Coachning ska ge arbetslösa i Lundby jobb eller utbildning [2008-09-25]
Var tredje coachad bidragstagare får jobb [2007-03-07]