Satsning för minskat bidragsberoende. Omedelbar aktivering – det är Angereds modell för att minska antalet personer med försörjningsstöd i stadsdelen. Och satsningen har varit väldigt framgångsrik. Antalet pågående ärenden har minskats med 20 procent från april 2015 till oktober 2016.

Se filmen Nystartsjobb i Angered
Läs mer på sidan 18 i magasinet Vårt Göteborg nr 4
Läs också: Skräddarsydda jobb minskar behovet av försörjningsstöd [2016-12-07 ]

– Alla som söker försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl får hjälp på Jobbhörnet inom 48 timmar. Där ska man vara på halvtid och så får man hjälp med allt möjligt, från att skriva CV till att hitta jobb att söka, träna på intervjuer, leta utbildningar eller träffa företag, berättar Christina Y Karlsson, områdeschef för arbetsmarknad och sysselsättning i Angered.

Det var för ett och ett halvt år sedan som man på socialförvaltningen i Angered bestämde sig för att tänka om och förändra arbetssättet i grunden. Arbetsstyrkan på verksamheten Jobbhörnet som funnits sedan 2003, tredubblades och började arbeta strategiskt, metodiskt och individuellt med att från första dagen stötta personer som söker försörjningsstöd och hjälpa dem till jobb eller utbildning.

På ett år har personer som har fått försörjningsstöd i mer än tio månader minskat med 36 procent. Och vad gäller barnfamiljer är det 25 procent färre som har behov av försörjningsstöd i dag jämför med för två år sedan.

Positivt för samhället
Att en person får hjälp med att hitta ett arbete eller komma in på en utbildning är inte bara viktigt för den enskilda personen. Det är också positivt för familjen och för hela samhället, säger Kristin Edeskog som är enhetschef på arbetsmarknadsenheten i Angered.
– Att våra barn ser att föräldrarna går till ett arbete eller en utbildning och att föräldrarna känner sig behövda på arbetsmarknaden är väldigt viktigt. De personer som vi hjälpt ut till egen försörjning säger ofta att det påverkar hela familjen. När de har ett arbete att gå till blir de gladare och då blir barnen gladare. Allt blir till en positiv spiral som är bra för hela samhället.

”Det är en trygghet”
Christina Y Karlsson berättar att stödet och hjälpen som erbjuds genom Jobbhörnet är konkret och att varje individ får stöd hela vägen ut i jobb, utbildning eller annan försörjning. Det kan handla om allt från språkträning till intervjuträning eller hjälp att komma i gång på sin arbetsplats.

– Vi kan sitta med under en intervju om det är någon som är väldigt blyg eller osäker i språket, eller följa med ut till arbetsplatsen de första dagarna för att hjälpa till med introduktionen. Det är en trygghet både för personen som fått ett nytt jobb och för arbetsgivaren.

– Många som kommer till oss har stått långt ifrån arbetsmarknaden under lång tid. Därför är det viktigt att vi kan göra konkreta och individanpassade insatser.

Inom satsningen arbetar man också aktivt med att hitta företag med behov att anställa och det finns resurser för att hjälpa till med såväl matchning av arbetssökande som introduktion till arbetsplatserna.

– Många av de personer som hamnar hos oss behöver motiveras och få hjälp. Jag upplever att de får en kick av att komma igång, att de ser att det finns arbetsgivare som är intresserade och att det går att få ett riktigt arbete.