Tillträder 2 december. Landskapsarkitekten Johan Rehngren blir ny stadsträdgårdsmästare i Göteborg. ”Jag ser fram emot att få verka för att Göteborg fortsätter att vara och utvecklas till en grön stad med hållbara stadsrum och livsmiljöer för såväl människor som djur och växter”, säger Johan Rehngren.

Han lyfter de gröna stadsrummens avgörande roll för städers förmåga att hantera klimatförändringar, till exempel genom att rena luften, ta hand om regnvattnet och vara livsmiljöer för olika arter.

– De blir allt viktigare när staden växer och fler människor ska leva här. Vi behöver våra parker, naturområden, lekplatser och torg. De är viktiga både för rekreation, återhämtning och möten. Här är det gratis att vara och alla är välkomna.

Johan Rehngren har de senaste åren jobbat på park- och naturförvaltningen, främst med strategiska utvecklingsfrågor, stadsplanering och gestaltningsfrågor. Tidigare har Johan Rehngren också arbetat på landskapsarkitektkontor i både Göteborg och Stockholm. Han tillträder sin nya befattning den 2 december.