En mötesplats för forskning om regional hållbar tillväxt är målet för nya Johanneberg Science Park AB som kommunstyrelsen beslutade om på onsdagen. I ett gemensamt bolag ska Göteborgs Stad och Chalmers stimulera forskning kring framförallt samhällsbyggnads-, energi- och materialteknik. Förebild är den framgångsrika släktingen på Lindholmen.

En miljon kronor vardera ska Göteborgs Stad och Chalmers bidra med varje år för att återupprepa succén från Hisingssidan. Men den här gången är det inte it-, fordons- eller medieteknik som intresset riktas mot, utan hur man bygger det framtida, hållbara samhället.

– Precis som Lindholmen Science Park ska motsvarigheten i Johanneberg fungera som en motor för forskning och utveckling, genom att stimulera andra aktörer att träffas och bygga nätverk, säger Hans Olsson, direktör på stadskansliets enhet för stadsutveckling och samhällsanalys.

Sitter som spindeln mitt i nätet
Den egna organisationen i Johanneberg Science Park kommer troligen att bestå av en handfull anställda, vars uppgift alltså är att etablera samarbete mellan kunskapsintensiva företag, forskningsinstitut och universitet och högskolor.

– Erfarenheterna från Lindholmen visar på den enorma nyttan av att de som bygger nätverken befinner sig mitt i verksamheten, vilket man kommer att göra inne på Chalmers område i Johanneberg, säger Hans Olsson.

En enda koncern på sikt
Det är där den tekniska högskolan har koncentrerat sin forskning kring just samhällsbyggnads-, energi- och materialteknik, men den nya forskningsparken ska på sikt även kunna omfatta andra ämnesområden som är företrädda vid Chalmers.

Diskussion pågår om en avveckling av Stiftelsen Chalmers Teknikpark, vars ändamål är snarlikt det aktiebolag som nu bildas, och förhoppningen är att så småningom också kunna slå ihop de båda forskningsparkerna i Johanneberg och på Lindholmen i en enda koncern.

Om kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag vid sitt sammanträde 5 november kan Johanneberg Science Park dra igång sin verksamhet redan till årsskiftet.