Kraftsamling under 2015. Det finns många plattformar och projekt runt om i Göteborg som ger unga inflytande i stadsutvecklingen. Men alla är inte kända, och det går att göra mer. Det är grunden till fokusåret Av och med unga inför 400-årsjubileet 2021.

Unga med idéer och vilja att påverka kan behöva stöd i att hitta rätt vägar för sitt engagemang. Samtidigt kan verksamheter och bolag inom Göteborgs Stad göra mer för att involvera unga i sitt arbete.

1C74.jpgSyftet med Av och med unga är att koppla ihop ung kompetens med olika verksamheter. Satsningen är en av många som ska göra Göteborg till en ännu bättre stad 2021.

– Att unga är i fokus är inget nytt. Nu handlar det om en kraftsamling inför jubileet. Vi vill lyfta och stärka det arbete som redan görs, säger Therese Brusberg, projektchef för Göteborg 2021 på Göteborg & Co.

Vill påverka förhållningssätt
Alla förvaltningar och bolag i staden uppmuntras att göra minst en extra satsning under året – av och med unga.

– Det handlar egentligen om en beteendeförändring. Hur får man alla oss som jobbar i staden att tänka på att ta med unga i vårt arbete?

Det behöver inte vara svårt, menar Therese Brusberg, men det kan kräva ett extra tankevarv.

– Det kan exempelvis vara att ta in även det unga perspektivet när man skall utveckla en ny mötesplats i ett område.

5C46.jpg
Det finns redan idag en rad plattformar där unga kan tycka till och vara med och skapa saker. Bland annat ungdomssatsningar i stadsdelarna, Frilagret, ungdomsfullmäktige och en rad idrottsföreningar. Men för en enskild ung person som har en idé eller vill engagera sig kan det vara svårt att ha koll på allt.

Inom ramen för jubileumssatsningen på Ungt inflytande har en person därför anställts på Frilagret för att guida unga i att kanalisera sitt engagemang.

– Om du som ung vill göra något för att få kontakt med andra ungdomar eller påverka vad som händer i staden. Hur kan du göra det? Det här är en extra kanal som kan hjälpa till att förklara vad som finns – att du till exempel kan göra det i din egen stadsdel, eller i samarbete med ett bolag, säger Therese Brusberg.

Under hösten 2014 bildades dessutom en referensgrupp för jubileumsarbetet, som består av 18 personer mellan 15 och 30 år från hela staden. Gruppen deltar i planeringen av satsningen Av och med unga och i 400-årsjubileet i stort.