Får råd inför ny lagstiftning. När Kambodja ska ta fram en ny lag om unga brottslingar, får Göteborg hjälpa till med erfarenheter. En rådgivare till Kambodjas premiärminister fick i veckan veta hur Göteborgs brottsoffermedling fungerar.

– Intresset var väldigt stort och det kändes roligt, säger Magnus Wallenius, medlare vid social resursförvaltning.

Han föreläste för kambodjanerna på Raoul Wallenberg-institutet i Lund, som en del i en tre dagar lång dialog om mänskliga rättigheter mellan Sverige och Kambodja. Här deltog ett knappt 20-tal personer från svenska och kambodjanska regeringskanslierna, ambassader och universitet, under ledning av Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter, Hans Dahlgren.

En metod som snabbt sprider sig
I Sverige är medling i brott en lagstadgad verksamhet för ungdomar under 21 år. Det fungerar som en parallell process och ett komplement till det vanliga rättsystemet.

– Alla lagöverträdare yngre än 21 har rätt att bli tillfrågade om de vill gå vidare i en medlingsprocess. Sen krävs att målsägaren, alltså brottsoffret, också ställer upp i medlingen, säger Magnus Wallenius.

Hans intryck är att medling som metod sprider sig snabbt över världen, som ett sätt att hantera konflikter och för att minska negativa effekter av brott. Han tror dock inte att Kambodja kommer att utforma sin nya lag enligt samma mönster som Sverige.

Ett alternativ för mindre allvarliga brott
– De pratade inte om medling utan om förhandling. Och så som jag förstod det, tänker de sig detta enbart som ett alternativ för mindre allvarliga brott.

I Norge och Österrike ser lagarna också ut ungefär så. Där kan unga som begått mindre brott välja att ställas antingen inför en domstol eller inför en medlare.

Detta är inte första gången som medlingsverksamheten i Göteborg är med och föreläser vid Raoul Wallenberg-institutet. Tidigare har Magnus Wallenius kollega Bernard le Roux talat inför åklagare från Peking, Kina.