Bengt-Olof Berggren blir chef för Göteborgs nystartade Kunskapscenter mot organiserad brottslighet. Han har fortfarande inte avslutat sina åtaganden som kammaråklagare i Göteborg. "Det blir en del springande mellan lokalerna, men jag växlar upp efterhand och från 1 mars är det på heltid", säger han.

Bengt-Olof Berggren har specialiserat sig på mål som rör gängkriminalitet och ekobrottslighet. Han har även ett förflutet på Ekobrottsmyndigheten. Han har gedigen erfarenhet av arbete med organiserad brottslighet som bara till en del handlar om mc-gäng.

”Ekobrotten ett mycket större bekymmer”

– Mc-gängen är ett hanterbart problem. Ekobrotten är ett mycket större bekymmer. Man räknar med att det rör sig om över 130 miljarder kronor per år, säger han.

Naturligtvis ska det nya kunskapscentret arbeta med gängkriminalitet, men Bengt-Olof är noga med att påpeka att man inte får uppfattas som en andra polismyndighet:

– Vår roll är att serva staden och hjälpa förvaltningar och nämnder med kunskap och hur de ska agera i olika situationer.

Kommunen kan ställa större krav på leverantörer

Hittills har man identifierat tre prioriterade områden för arbetet.

– Det första är avhopparproblematiken, att hjälpa killar som inte längre vill tillhöra gängen. Det andra är att sprida kunskap om att inte en krona av stadens pengar ska hamna i orätta händer och det tredje är att se till att inte tjänstemän lämnas i sticket, säger han.

Göteborgs Stad omsätter 38 miljarder kronor och om bara en liten del av dessa kommer den organiserade brottsligheten tillgodo blir det stora summor.

– Förutom utbilda tjänstemän måste Göteborgs Stad kunna ställa större krav på sina leverantörer att de kan visa en korrekt redovisning som även omfattar deras underleverantörer.

Han är inte främmande för att man för in skadeståndsklausuler i kontrakten, exempelvis att vite kan utgå vid upptäckt av svart arbetskraft på samma sätt som vite kan utgå idag vid förseningar, så att det blir ekonomiskt kännbart att inte ha koll.

Vill tona ner hotbilden

Bengt-Olof Berggren är väl medveten om att den grova organiserade brottsligheten är något relativt nytt i Sverige och Västeuropa.

– På 80-talet fanns det ingenting av det här. Från mitten av 90-talet har den vuxit fram snabbt och utvecklingen har varit densamma i hela Västeuropa, säger han.

Inte minst av det skälet är inrättandet av ett kunskapscentrum ett viktigt initiativ.

– Det här jobbet känns både roligt och utmanande, säger han.

Trots att han arbetat med gängkriminalitet vill han tona ned hotbilden.

– Jag har aldrig känt obehag för egen del.

”Det går att förändra”

Han är övertygad om att den situation som råder idag med en organiserad brottslighet på frammarsch kan vändas.

– Visst går det att göra det, men det krävs att alla aktörer hjälps åt. Jag har haft förmånen att besöka Manhattan ett antal gånger och där är det rena Skara Sommarland numera från en mycket otrygg situation på 80-talet. Det visar att det går förändra saker.

Det var kommunfullmäktige som i somras fattade beslut om att inrätta ett Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Lokalerna ligger på Norra Hamngatan 8, vilket innebär att Bengt-Olof kommer att kunna se över till sin gamla arbetsgivare på andra sidan kanalen.

Finns politisk konsensus

Där kommer han och fyra andra personer leda arbetet med att skapa nätverk bland tjänstemän och myndigheter mot den organiserade brottsligheten.

För 2009 har man en budget på 4,5 miljoner kronor för att starta verksamheten. För 2010 är det inte bestämt ännu hur stor budgeten blir.

– Men det finns en politisk konsensus om behovet och jag hoppas vi kan visa resultat och skapa en tydlig roll kring vad vi ska göra, säger Bengt-Olof Berggren.