Behovet är stort. Det behövs fler gode män i Göteborg. Under vecka 46 och 47 pågår en kampanj, bland annat på stadsinformationstavlor i Göteborg för att locka fler att bli god man. “Det skulle vara oerhört värdefullt för dem som väntar att få en god man snabbare”, säger Gunnar Johnsson, enhetschef, överförmyndarenheten, konsument- och medborgarservice.

Gunnar Johnsson är enhetschef på överförmyndarenheten, konsument- och medborgarservice.

En god man är någon som hjälper och stöttar den som av olika skäl har svårt att klara sin vardag själv, till exempel med sin ekonomi.  Göteborgs Stad såg över sin rekrytering förra hösten för att bli tydligare och göra det enklare för dem som vill bli god man. En del av hemsidan, som heter Bli god man, gjordes om och det är den adressen som läggs ut i den pågående kampanjen på stadsinformationstavlor i Göteborg.

– Det finns ett stort behov av gode män, vi har många uppdrag som väntar på att vi hittar någon som kan ta sig an dem. Det handlar dels om nya uppdrag och dels finns det gode män som vill lämna sitt uppdrag.

Vad krävs av en god man?

– Det är bra att ha kunskap om en del saker, därför går man en utbildning för att bli god man. När man utbildat sig registrerar man sig hos oss och får göra ett test för att visa att man kan det man ska kunna. Vi gör också en kontroll på lämplighet, att man inte förekommer i belastningsregister eller har ekonomiska problem. Efter att personen blivit godkänd erbjuder vi uppdrag.

Får en god man någon ersättning?

– Ja, men den är relativt blygsam. Att vara god man är ett ideellt uppdrag.

Hur mycket tid behöver en god man lägga  på uppdraget?

– Det beror på personen man hjälper, vilket behov som finns. Ett vanligt uppdrag är en äldre person på ett vård- och omsorgsboende. Man hanterar ekonomin, betalar räkningar och ska också se till att personen har det bra genom att göra besök, tumregeln är minst en gång per månad.

Matchar ni god man med personen som behöver hjälp?

– Vi försöker så gott det går att se till att de passar ihop. Det är svårt att säga på förhand. Därför är det viktigt att träffas innan man tackar ja till att vara god man för att se så att kemin stämmer och det finns förutsättningar för att komma överens, säger Gunnar Johnsson.