Kamran Jamchi.

"Många har varit på flykt i flera år". I år ska Sverige ta emot 5 000 kvotflyktingar. Drygt 200 av dessa kommer till Göteborg. Den första person de möter i ankomsthallen på Landvetter flygplats är Kamran Jamchi, som jobbar på etableringsenheten i Göteborgs Stad.

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR att få flytta till ett annat land. Under många år tog Göteborgs Stad inte emot några kvotflyktingar, men sedan 2016 gör staden det igen.

– Vi tar emot så många egenbosatta flyktingar så därför tog vi inga kvotflyktingar under flera år. Men med nya bosättningslagen 2016 blev det obligatoriskt för alla kommuner att ta emot anvisade, nyanlända personer som har uppehållstillstånd, inklusive kvotflyktingar, förklarar Linda Johansson, enhetschef på etableringsenheten.

Etableringsenheten jobbar för hela Göteborgs Stad med nyanlända flyktingar, som omfattas av rätten till etablering. Enheten jobbar med bland annat ekonomiskt bistånd och har ansvaret för det praktiska mottagandet för anvisade nyanlända.

Stöttar under första tiden
Kamran Jamchi på etableringsenheten är en av dem som jobbar med att välkomna kvotflyktingarna. När stadens nya invånare landar på Landvetter flygplats finns Kamran Jamchi där och tar emot dem tillsammans med kollegor från enheten– dagtid som kvällstid. Sedan stöttar han dem under deras första tid i stan.

– Det är praktiska saker som att besöka Skatteverket, Migrationsverket och att följa med till förskolan första dagen. Det tar olika lång tid innan de står på egna ben. För en välutbildad person som pratar engelska går det snabbare, medan en person som är analfabet kan behöva mer tid, säger han.

Kvotflyktingarna han möter i ankomsthallen på Landvetter flygplats kommer från många delar av världen. Men alla delar de behovet av skydd.

– De är trötta – men glada! När de landar är de väldigt hoppfulla över att komma till ett fritt land och börja sitt liv här. Många har levt i flyktingläger och varit på flykt i flera år.

Jobbade i flyktingläger
Kamran Jamchi är kurd och kom själv som flykting till Göteborg på 90-talet. Han pratar fem språk förutom svenska – arabaiska, persiska, turkiska, kurdiska och engelska.

– Jag kan prata med 80 procent av kvotflyktingarna som kommer. Och går det inte så får jag använda teckenspråk och visa bilder i mobilen för att de ska förstå mig.

Språkkunskaperna hade han även nytta av mellan 2009 och 2014. Då jobbade Kamran Jamchi för FN i olika flyktingläger

– Jag var två år i ett läger i Pakistan, nära gränsen till Afghanistan. Sedan var jag i Libanon i ett år och därefter i Erbil, i norra Irak, dit många från Syrien flyr.

Får ett andrahandskontrakt
Av kvotflyktingarna, som kommer till Göteborg, flyttar vissa in i egen lägenhet direkt. Det handlar om ett andrahandskontrakt där fastighetskontoret är hyresvärd. En del har ingen lägenhet ordnad vid ankomst och får bo på ett så kallat mellanboende.

– Andrahandskontraktet får man ha i fyra år. Målet är att man ska söka och få en egen lägenhet under tiden, säger Linda Johansson.

När Kamran Jamchi landade på Landvetter 1991 var det hans morbror som kom och mötte honom. Men för dem som inte känner någon i Göteborg är välkomnandet av personalen från Göteborgs Stad oerhört viktigt, tycker Kamran.

– Det är klart att det är många som inte skulle klara sig om vi inte möter dem på plats.