”Ett nytt arbete behöver inledas”. Karin Åhström har arbetat som HR-direktör i Göteborgs Stad under närmare två och ett halvt år. Hon lämnar formellt sitt uppdrag den 8 mars och kommer under uppsägningstiden att jobba med andra uppdrag på stadsledningskontoret.

– Det har varit en lärorik tid med många svåra utmaningar, säger Karin Åhström.

En tillförordnad HR-direktör kommer att utses inom kort.

– Uppdraget att utveckla stadens HR-arbete har påbörjats av Karin, men tar nu en annan riktning och ett nytt arbete behöver inledas, säger stadsdirektör Eva Hessman.

– Det är mycket som behöver utvecklas inom HR-området. Karin har startat resan och nu behöver vi en ny kraft, fortsätter Eva Hessman.

Karin Åhström har enligt anställningsavtalet lön under uppsägningstiden på sex månader och därefter avgångsvederlag under 18 månader. Avgångsvederlaget samordnas och avräknas mot annan inkomst.