Samverkan mellan socialtjänst och skola och ett internationellt utbyte av goda idéer och erfarenheter ska göra svaga elever starkare i skolan – lika starka som seriefiguren Karl-Alfred! Det är tanken bakom EU-projektet Spinach for Popeye, som nästa vecka samlas till konferens i Härlanda i Göteborg.

– Det blir ett 40-tal personer från Tyskland, Nederländerna, Skottland samt Sverige, som representeras av oss i Härlanda, berättar Karin Andersson, projektkoordinator på stadsdelsförvaltningen.

Ges möjlighet att nå sin fulla potential i skolan

Spinach for Popeye – eller Spenat för Karl-Alfred – är ett EU-projekt med målet att hitta nya metoder för att även ”sårbara och exkluderade” barn och ungdomar ska ges möjlighet att lyfta sig och nå sin fulla potential i skolan.

EU-projektet samlas en gång per år till en konferens där man utbyter erfarenheter om det gångna årets projekt i de olika länderna och startar nya. Härlanda har som enda svenska deltagare varit med sedan 2005 och nu är det alltså deras tur att organisera konferensen.

– Detta handlar om samverkan, både internationellt och mellan skola och socialtjänst. Varje land får ha åtta deltagare av vilka fyra ska komma från skolans värld och fyra från socialtjänsten, berättar Karin Andersson.

Får studiero i Flexgruppen

Från Sverige deltar därför fyra personer från socialtjänsten i Härlanda och fyra från Torpaskolan i samma stadsdel.

Det senaste året har Härlanda testat något som kallas Flexgruppen, där barn på Torpaskolan som behöver lite extra stöd i sin undervisning ska få det. I Flexgruppen arbetar inte bara en vanlig lärare, utan också en speciallärare och en socialpedagog. Hittills har ett tiotal barn varit med i gruppen och gjort framsteg.

– Det har varit väldigt bra för de elever som fått tillgång till gruppen, de får studiero och fler vuxna kring sig, säger Karin Andersson.

Nya idéer utvecklas och prövas

Tanken är att Flexgruppen inte ska vara en permanent grupp, utan ett ställe dit eleverna går när de har tillfälliga svårigheter.

Under Härlandas tidigare år i EU-projektet har man bland annat redovisat ungdomssatsningen Fängelset, samt ”Landa”, Härlandas verksamhet inom Skyddsnätet, en alternativ utbildning för den som har svårt att klara traditionell utbildning, till exempel att läsa i grupp.

Konferensen i Göteborg pågår 17-21 november och innebär liksom tidigare år att deltagarna gör sina ”best practice”-presentationer och mot slutet av veckan lanserar nya idéer om vad som ska utvecklas och prövas kommande år.

Visar upp ungdomshuset Fängelset

Dessutom får de utländska delegaterna information om flera Göteborgsprojekt i ungdomssektorn, till exempel Ung & Trygg, som ska hindra rekrytering till kriminella ungdomsgäng. Deltagarna kan också göra studiebesök på Ung & Trygg, på medlingen mellan unga brottslingar och deras offer samt på ungdomstjänst, ett numera möjligt straff för brottslingar mellan 15 och 17 år.

Härlanda visar också upp sina lokala verksamheter Fängelset samt Kålltorps fritidsgård.