Delårsbokslutet för Majornas stadsdelsnämnd visar att ekonomin fortsätter att vara ansträngd i Majorna. I februari fick nämnden tillstånd av kommunstyrelsen att låna 25 miljoner för att täcka kostnaderna. Nu visar prognoser kostnader om ytterligare 5 miljoner som det inte finns täckning för.

När stadsdelsnämndens budget för år 2002 gjordes om i februari slutade den på ett underskott på drygt 22 miljoner kronor. För att klara verksamheterna fick nämnden tillstånd av kommunstyrelsen att låna 25 miljoner kronor av framtida medel. Prognoserna visar nu på ett underskott om 30 miljoner kronor vid årets slut.

Verksamhetsansvariga varnar samtidigt för att kostnaderna kan öka ytterligare. Det hänger bland annat på att personalkostnaderna inom skolan inte överskrider budget, att kostnaden för medicinskt färdigbehandlade patienter sjunker, att antalet hemtjänsttimmar förblir på dagens nivå och att Majorna får ersättning för extra kostnader i samband med ombyggnad av Svalebo.

Förslag på hur underskottet skall hanteras och vad som skall göras i verksamheterna för att sänka kostnaderna kommer att presenteras för stadsdelsnämnden vid nästa sammanträde, som hålls den 22 maj.