En enkätundersökning bland göteborgare med somaliskt ursprung visar att drygt hälften av männen och 20 procent av kvinnorna har tuggat kat. Resultatet bekräftar den bild man tidigare haft av missbruket, som ofta leder till svåra sociala, ekonomiska och hälsomässiga problem.

Det var efter signaler från somaliska kvinnor och män om katmissbrukets stora negativa konsekvenser som Göteborgs Stad 2005 startade ett projekt för att kartlägga och minska missbruket.

Nu har man tillsammans med institutionen för folkhälsovetenskap vid Sahlgrenska akademien genomfört den enkätundersökning som bekräftar det man tidigare anat.

Statistiken bekräftar känslan

Av de 122 personer med somaliskt ursprung som besvarade enkäten uppgav drygt hälften av männen och 20 procent av kvinnorna att de använt den i Sverige narkotikaklassade drogen.

– Resultatet stämmer väl överens både med de signaler vi tidigare har fått, och med undersökningar som har gjort i exempelvis England, säger projektledaren Peter Molin.

Kat är ett blad som tuggas under flera timmar, vilket ger ett positivt rus, då man till en början känner sig uppåt och pratglad.

Kan ge anorektiska symptom

– Effekterna påminner en del om de man får av alkohol och framförallt amfetamin. Inte minst efteråt, då humöret går över i nedstämdhet, passivitet och trötthet som kan utvecklas till depressioner och psykoser. Framförallt får man väldigt svårt att sova och tappar aptiten, så anorektiska symptom är inte ovanliga. Ny forskning från Jemen visar även på ökad risk för hjärtinfarkter, säger Peter Molin.

Det är just från länderna kring Afrikas horn som traditionen att tugga kat kommer. Under kriget i Somalia var drogen vanlig hos soldater och produktionen ökade i området, vilket gjort att tillgången numera är god.

En bunt blad på 200 gram, vilket motsvarar en normal dos, brukar i Göteborg kosta runt 200 kronor.

Familjen drabbas

– Bland somalierna i Göteborg är arbetslösheten hög, så många lever på socialbidrag och då blir ett kat-missbruk flera gånger i veckan snabbt förödande för familjens ekonomi, säger Peter Molin.

Kat är traditionellt en manlig drog, men undersökningen visar alltså att missbruket också är utbrett bland kvinnor.

– För kvinnorna är det väldigt skambelagt att missbruka kat, vilket gör att de väldigt ogärna söker hjälp, säger Peter Molin.

”Vårdpersonal har ofta dåliga kunskaper”

Majoriteten av dem som deltog i enkätundersökningen ansåg att kat kunde vara ett problem och 60 procent tyckte det var bra att drogen är narkotikaklassad.

– Nu ska vi använda resultaten i undersökningen till att informera och diskutera med de nästan 3.000 somalier som bor i Göteborg, och inte minst med vårdpersonal som ofta har dåliga kunskaper om effekterna av kat-missbruk, säger Peter Molin.