Stimulera företag och öka kulturlivet. I framtiden ska det bli fler jobb och vara mer lockande att bo i Göteborgs nordöstra stadsdelar. Den 31 maj har projektet Stadsutveckling Nordost en gemensam kick off där projektets samarbetspartners presenterar sina visioner om Nordost.

Projektet som förkortas till UNO löper under tre år, fram till december 2013 och kommer att kosta 123 miljoner kronor. Av dem delfinansierar Europeiska regionala utvecklingsfonden 49 miljoner. Resterande 74 miljoner står Göteborgs Stad för.

Huvudsyftet med projektet är att öka de nordöstra stadsdelarnas attraktivitet och att skapa fler arbetstillfällen. Det handlar om att stimulera företagnadet och att öka kulturlivet.

– Nu är allt på plats och i morgon kommer några av deltagarna att presentera hur de tänker gripa sig an projektets olika temaområden, säger Susan Runsten, projektledare, UNO.

Utställningshall i Hammarkullen
Praktiskt består projektet av fyra olika teman: näringsliv, kultur, stadsmiljö samt vision & kommunikation. Rent konkret vill man inom UNO utveckla kulturlivet, skapa kopplingar mellan kultur- och näringslivet samt se över stadsmiljön. Bland annat kommer Blå Stället att rustas upp, ett småföretagscenter kommer att öppnas i Bergsjön och nya industritomter kommer att marknadsföras.

Man kommer även att skapa en exhibition hall i Hammarkullens spårvagnshållplats.

– Det är en ganska tråkig station nu där det inte händer så mycket. Vi tänker oss en cool station med en hall där man kan visualisera kultur genom bland annat multimedia, säger Susan Runsten.

Blå Stället först ut
2012 ska småföretagarcentret öppnas, men redan nu den 8 juni inviger Blå Stället utställningen ”Framtidens Kulturhus – Blå Stället bygger om”.

– Vi hoppas att kulturen och näringslivet ska hitta sätt att samarbeta som ger nya kreativa sätt att skapa nya arbeten, säger Susan Runsten.

Utbyte med Frankrike
UNO drivs av Utveckling Nordost, ett av Göteborgs Stad helägt bolag. Projektets kickoff riktar sig främst till Utveckling Nordost och deras samarbetspartners: SDF Angered och Östra Göteborg, Business Region Göteborg, Lokalförvaltningen, Park- och naturförvaltningen samt Trafikkontoret. Även Kommunstyrelsen kommer att vara representerad.

För allmänheten är Blå Ställets utställning öppen och det kommer även att anordnas ett seminarium om näringslivsutveckling i förorten. UNO har utbyte med Vaulx-en-Velin, en förort till Lyon som driver ”Ett projekt för alla – en stad för alla!”. På seminariet kan intresserade göteborgare ta del av de franska erfarenheterna.