EU stöttar med 7,2 miljoner. En ny bazar kommer att etableras i centrala Göteborg – det står klart sedan Europeiska Socialfonden lovat stötta projektet med 7,2 miljoner kronor över tre år. I januari 2012 inleds utbildningen av 25 arbetssökande som så småningom ska driva företag på den nya bazaren.

Redan den 1 september börjar samordnaren Lars Holmqvist och hans medarbetare på Higabgruppen kartlägga de många intresserade som vill vara med och bli affärsidkare i den nya bazaren.

”Ett bra ställe skulle kunna vara Gamlestan”
– Jag har en lång lista med sökande, men det är bara 25 som kan vara med i den här första omgången. Dels måste man behärska svenska så bra att man kan ta till sig utbildningen – dessutom ser vi gärna att de själva, eller kanske deras föräldrar, har erfarenhet av att driva ett företag, säger Lars Holmquist.

Var ska då den nya bazaren ligga?

– Politikerna har sagt att den ska ligga centralt. Det håller jag med om – men framför allt är det viktigt att den ligger där många människor rör sig, säger Lars Holmqvist som redan identifierat några lämpliga platser:

– Ett bra ställe skulle kunna vara i Gamlestan – där Göfab tidigare låg. Willys, ÖB och Orientlagret drar redan två miljoner besökare till området varje år.

75 bazarföretagare ska utbildas fram till 2014
Bazaren beräknas i inledningsskedet behöva minst 1000 kvadratmeter för att ge 25 företagare möjlighet att etablera sig, men på sikt bör lokalerna omfatta minst 3000 kvadratmeter. Hela ytan under tak.

Intresset för det arbetsmarknadspolitiska integrationsprojektet är stort. Bakom satsningen ligger en önskan om att hjälpa människor som haft svårt att komma in på arbetsmarknaden till ett liv som självförsörjande..

I första hand riktar sig projektet till boende på norra Hisingen, Bergsjön/Kortedala, Angered och Frölunda, men alla som är arbetssökande kan anmäla sitt intresse för utbildningen.

Efter den första kullen om 25 blivande bazarföretagare kommer ytterligare två grupper om 25 personer att utbildas – både teoretiskt och praktiskt – innan projektet avslutas den 30 juni 2014.

Kan öppna före jul nästa år
Samtidigt som Göteborg fått klartecken om pengar ur Europeiska Socialfonden satsar nu även Eskilstuna och Malmö på liknande projekt.

– Vi lär av varandra och ska snart åka till Danmark för att se hur man lyckats med sina bazarer där, säger Lars Holmquist.

Den nya bazaren ska, om allt går i lås, slå upp portarna innan jul 2012 och kommer sedan att hålla öppet måndag till fredag på vanliga affärstider.

Många av de nya företagarna vill handla med kläder, men bland intressenterna finns också resebyråverksamhet, skomakeri, kemtvätt, skrädderi och nyckelsliperi.

Projektets totala budget är på 18 miljoner kronor varav 40 procent finansieras av Europeiska Socialfonden. Bland finansiärerna märks förutom Göteborgs Stad (genom vuxenutbildningsförvaltningen och socialtjänsten) också Almi, Arbetsförmedlingen och IFS (Rådgivningscentrum för invandrarföretagare).