Kommunal service på finska. Nu är rekryteringen av en projektledare för Finskt förvaltningsområde klar. Den 1 oktober tillträder Teija Martinsson som närmast kommer från en liknande befattning i Borås. Hennes uppdrag blir att samordna den finskspråkiga kommunala servicen i Göteborg. Sedan februari i år ingår staden i det finska förvaltningsområdet.

I Göteborg finns uppskattningsvis 28.000 personer som talar finska. När lagen om Sveriges nationella minoriteter kom 2010 ansökte staden om att få ingå i det finska språkets förvaltningsområde.

Från och med i april i år finns en finsk flik på Göteborgs stads webbplats och de som ringer kan få prata med en finsktalande växeltelefonist.

Ska inventera finska medarbetare
– Men mycket arbete återstår. Problemet är att växeltelefonisten har svårt att koppla vidare till någon som talar finska i stadens olika verksamheter, säger Lennart Engström på stadskansliet.

Att inventera finsktalande medarbetare blir en av de saker som hamnar på Teija Martinssons bord. Framförallt handlar det om äldreomsorg, förskola och skola, men så småningom är tanken att till man till och med ska kunna få skriftliga beslut på finska.

I Teija Martinssons strategiska samordningsroll ingår också att samla in de finsktalande medborgarnas synpunkter via en samrådsgrupp.