Göteborg ska få ett kunskapscenter för insatser mot gängkriminaliteten. Kommunstyrelsen beslutade om satsningen på onsdagen och tillade att det är bråttom, "med anledning av den situation som råder i Göteborg".

Kunskapscentrat får till uppgift att utveckla samarbetet mellan de berörda myndigheterna – kommun, polis, skattemyndighet, åklagare och kriminalvården. Kommunstyrelsen avsätter 1,4 miljoner kronor till projektet under det kommande året, bland annat för att anställa två projektledare.

”Systemhotande brottslighet”

Den arbetsgrupp som förberett ärendet konstaterar att de kriminella gängens hot och våld har nått en oacceptabel nivå och att det nu håller på att utvecklas till en ”systemhotande brottslighet”.

Bakgrunden är bland annat att kommunala tjänstemän har utsatts för hot av olika gäng. En rektor har sett sig tvungen att begära polisskydd och tjänstemän på stadsbyggandskontoret har låtit bli att underteckna bygglovsärenden med sina namn, på grund av hot.

Det uppblossande våldet på senare tid, med skottlossning, hot och attentat mot en åklagare i Trollhättan gör att kommunstyrelsens majoritet vill ha kunskapscentrat i funktion på betydligt kortare tid än ett år, vilket stadskansliet hade skissat.

Ska sprida medvetenhet om hantering av hot

– Vi menade inte det ska ta ett år att skapa förutsättningarna, däremot är själva kunskapsbildningen en lång process, säger Jan Svensson, planeringsledare på stadskansliet.

Han säger att det bland annat handlar om att sprida en medvetenhet ut till samtliga verksamheter i Göteborgs Stad – förvaltningar, bolag och stadsdelar – om hoten och hur de ska hanteras.

Nu ska stadskansliet anställa två projektledare, tillsätta styrgrupp och referensgrupp med tjänstemän från kommunen och de olika myndigheterna samt etablera samarbete med Brottsoffermyndigheten och Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Unikt initiativ menar BRÅ

– Eftersom vi i arbetsgruppen förberett ett embryo till en referensgrupp, med personer från stadens olika verksamheter, kan de börja sitt arbete ganska omgående. Och styrgruppen bör ha representanter från högsta ledningen från respektive myndighet, så man gör det tydligt att detta är en prioriterad verksamhet, säger Jan Svensson.

Göteborgs initiativ att ta sig an det lokala arbetet mot den organiserade brottsligheten betecknas av BRÅ som unikt för landet.