Förra veckan åkte göteborgaren Klaus Engell ner till Jerusalem för att förespråka ickevåld. Han ingår i Kyrkornas Världsråds ekumeniska följeslagarprogram. Internationell närvaro ska dämpa våldet och påskynda fredsprocessen i Israel och Palestina.

Klaus Engell är en av fem deltagare som ska jobba tillsammans med lokala freds- och ickevåldsorganisationer i Israel och Palestina under tre månaders tid.
– Vi vet ännu inte var vi kommer att placeras. Innan vi börjar arbeta får vi en grundlig utbildning. Först i Stockholm under 10 dagar och sedan ytterligare 10 dagars utbildning på plats i Jerusalem, säger Klaus som har åtta års erfarenhet av fredsfrågor.

Klaus ingår i följeslagarprogrammet (Ecumenical Accompaniement Programme in Palestine and Israel, EAPPI).

Det är ett initiativ som har tagits av Kyrkornas Världsråd efter förfrågningar från kyrkoledare i Jerusalem.

Miljoner från SIDA

I Sverige har ett tiotal kyrkor och kyrkorelaterade organisationer gått samman och utgör den svenska delen av programmet (SEAP-PI).

I början av året beviljade Sida 12 680 000 kronor till SEAPPI. Bidraget innebär att cirka 50 personer kommer att kunna utbildas och sändas ut som följeslagare i olika omgångar under en period av två år. Första gruppen åkte ner hösten 2002, och nu är det dags för den fjärde.

– Mitt önskemål är att få komma till en palestinsk organisation i Hebron och arbeta med ickevåld. Tanken är att öka lokala aktörers handlingsområde och hålla sig i bakgrunden, berättar Klaus.
Under helgerna kommer han att arbeta i Jerusalem och under veckorna i någon palestinsk organisation utanför staden.

– Det krävs enormt mycket tålamod. Man brukar säga att om inget märks, då har man gjort ett riktigt bra jobb.

Alternativt nobelpris

Klaus Engell är blivande präst, sitter i riksstyrelsen för Kristna Fredsrörelsen, samt är ordförande i deras Göteborgsavdelning. Klaus intresse för konflikthantering började när han flyttade till Hammarkullen, något som han aldrig ångrat.

– Jag började gå kurser, engagerade mig i Plogbillsrörelsen och reste runt för att medverka i ickevåldsdemonstrationer.

I Skottland deltog Klaus i icke-våldsaktioner mot de atombombsbestyckade Triden-tubåtarna. Kampanjen belönades senare med ”the Right Livelihood Prize”, som även brukar kallas det alternativa nobelpriset.

Klaus, 34 har även hunnit med att undervisa ickevåld i Columbia och skriva boken ”Samtal med ett vapenföretag”. Boken analyserar och beskriver dialogen mellan Plogbillsrörelsen och vapentillverkaren Bofors.

Tror på fred

Att ge sig iväg till ett konfliktområde innebär en hel del risker. När vi får rapporter från området handlar det nästan alltid om självmordsattentat eller andra våldsdåd. – Visst finns det lite rädsla för att åka, men i stort sett känner jag mig lugn. Det är lätt att vara soli-darisk om det inte kostar något.

– Följeslagarprogrammet gör en stor insats för att dämpa våld och ge människorna hopp. Det kommer att ta tid, men jag tror på det omöjliga, jag tror på fred, säger Klaus Engell.

Fakta – Kyrkornas världsråd

• Kyrkornas världsråd är ett nätverk för världens kyrkor. Det bildades 1948 och för närvarande är 340 kyrkor i 120 länder medlemmar.

• Rådet leds från huvudkontoret i Genève av generalsekreteraren Dr Konrad Reiser.

• Sverige står för en stor del av finansieringen (17 procent), endast Tyskland bidrar med mer pengar (34 procent).

• Vill du bli ekumenisk följeslagare? Information och ansökningshandlingar finns hos Sveriges Kristna råd:
www.skr.org/foljeslagarprogram/folje_index.html