Bara elva kommunala praktikplatser, det blev resultatet av kampanjen som kommunstyrelsens arbetsmarknadspolitiska delegation genomförde i februari. ”Vad som händer nu får delegationen ta ställning till. Men kampanjen måste ju fortsätta och ytterligare insatser i förhoppning om att kunna påverka resultatet kommer att initieras”, säger Lasse Krantz vid stadskansliet.

För att få ner ungdomsarbetslösheten i Göteborg begärde Arbetsförmedlingen i december att Göteborgs Stad skulle vaska fram fler praktikplatser, framför allt bland de kommunala bolagen.

Slimmade organisationer

I början av februari uppmanade därför kommunstyrelsens arbetsmarkandspolitiska delegation stadens tekniska förvaltningar och bolag att dammsuga organisationen efter praktikplatser. 100-150 platser var målsättningen. Det blev totalt elva.

– Det klena resultatet är en ganska bra illustration över svårigheterna generellt att tillgodose behovet av praktikplatser inom den kommunala sektorn. Organisationerna är så hårt slimmade att de bedömer att de inte kan ge tillfredställande introduktion och handledning. I bland stupar det på att det är omöjligt att ordna en anständig arbetsplats och så vidare, säger Lasse Krantz, chef för arbetsmarknadsgruppen vid stadskansliet.

Totalt finns det idag 105 praktikplatser inom kommunens bolag och förvaltningar. Det finns också ett flertal platser inom vård och omsorg men många av de sökande saknar rätt förutsättningar för sådana arbetsuppgifter.

”Naiva rikspolitiker”

– Det är ju så många problem som förutsätts lösas genom att varva teori och praktik, inte minst för våra invandrare och inom ramen för sfi, svenska för invandrare. Det här visar hur stora problem vi har att vänta, säger Lasse Krantz.

– Jag tycker att det är lite naivt av våra rikspolitiker att hysa så stort hopp om att förekomsten av praktikplatser skulle undanröja alla problem när det gäller vår strävan att integrera invandrare. De här praktikplatserna är inte så lätta att hitta.