Ger högt betyg. Bostad först riktar sig till personer som varit hemlösa länge och har bott i många olika boenden utan att det blivit bra. Senaste brukarenkäten visar att klienterna är väldigt nöjda med det stöd och bemötande de får. Andelen som bor kvar ligger på 80 procent – i nivå med de siffror som finns internationellt.

Social resursförvaltnings Bostad först startade 2013. Modellen bygger på tanken att den som är hemlös måste få sin bostadssituation löst innan han eller hon kan ta itu med andra problem, som till exempel missbruk. Det handlar om personer som varit hemlösa en längre tid och provat kollektiva boenden – akutboenden, stödboenden och liknande – men inte hittat rätt.

I dagsläget har Bostad först 45 lägenheter i allmännyttans bestånd över hela Göteborg.

– Efterfrågan är större än så och vi vill ha fler lägenheter, säger Jan-Olof Norrman, gruppchef för Bostad först.

Tio behandlingsassistenter
Tre gånger per år genomför verksamheten en enkätundersökning bland brukarna. Den senaste visar på en hög nöjdhet när det gäller stödet de får. På en skala upp till 5 ger brukarna 4,54 i medelbetyg.

– Vi har tio behandlingsassistenter på Bostad först. Alla brukare har en primär person som man håller tät kontakt med. Det är den person som kommer på besök varje vecka och som följer med till vårdcentral, apotek eller annan hjälp det kan handla om. Det finns också en back-up som ska vara välkänd för brukaren, säger Jan-Olof Norrman

Verksamheten får även bra betyg när det gäller bemötande och tillgänglighet – 4,73 respektive 4,33 ligger nöjdheten på. Siffrorna är mindre bra när det gäller upplevelsen av den psykiska hälsan och sysselsättning.

– Det är en målgrupp som har svårt att få en sysselsättning och där är siffran aldrig hög.

Störningar orsak till uppsägning
80 procent av klienterna stannar inom Bostad först – vilket är på samma nivå som i andra länder där modellen används.

– När klient inte kan vara kvar handlar det oftast att den blir uppsagd från lägenheten på grund av störningar eller upprepade hyresförseningar. Men det finns också klienter som går hela vägen och får ett förstahandskontrakt, och klarar sig på egen hand utan stöd.

Arbetsmiljö på rätt väg
Arbetsmiljön inom Bostad först var omskriven hösten 2019. I september fick förvaltningen i uppdrag av Social resursnämnd att ta fram en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön inom Bostad först. Både en medarbetarenkät som genomfördes i november 2019 och den psykosociala arbetsmiljöronden som gjordes i februari i år visar på en positiv utveckling.

– Vi är helt klart på rätt väg. Det finns ett bra arbetssätt i grunden, säger Jan-Olof Norrman som även påpekar att arbetet med arbetsmiljön påbörjades redan för ett år sedan.

– Det handlade om att vi ändrade arbetssättet. Vi jobbade tidigare med ett kollektivt hanterande, där vi alltid var två som åkte hem till våra klienter. Nu har vi en högre grad av relationsinriktat arbete och det ser vi positiva effekter av.