Uppskattat samarbete med Bergen, Århus och Åbo. Ända sedan 1946 har Göteborg haft ett vänortssamarbete med de näst största städerna i Norge, Danmark och Finland. I år var Göteborg värd för vänortsmötet som äger rum vartannat år.

– Årets temat hållbar och klimatanpassad stadsutveckling är den hetaste frågan hos oss nu, så det har varit väldigt givande, säger Helle Friis, specialkonsulent inom hållbar affärsutveckling vid borgmästarens kontor i Århus.

Det var efter andra världskriget som vänortssamarbetet uppstod. Sedan dess har representanter från Göteborg och de övriga andrastäderna Bergen, Århus och Åbo träffats med två års mellanrum i någon av städerna.

Tidigare har det handlat om större sällskap och med större politisk närvaro, men under senare år sker mötena i lite mindre skala. När Göteborg åter stod värd för vänortsmötet i förra veckan, 14–15 november, välkomnades totalt nio personer från de nordiska städerna.

– Numera skickar städerna de personer som är mest insatta i de aktuella frågorna, säger Gunilla Bökmark, internationell chef på stadsledningskontoret.

Tema som ligger i tiden
Vänortsmötet har alltid ett tema som ligger i tiden och är av intresse för samtliga städer. Hållbar och klimatanpassad stadsutveckling stod i fokus i år.

Bland programpunkterna fanns bland annat ett föredrag av Magnús Sigfússon, direktör stadsutveckling i Göteborgs Stad. Han berättade om Göteborgs stadsutveckling, framtidsfrågor och utmaningar. Det har också funnit plats för mycket diskussioner under de två halvdagarna.

– Vi vill lyssna på de främsta experterna i respektive stad och ha en dialog så att vi lär oss vad de andra tycker är viktigt, säger Gunilla Bökmark.

Stadsmuseet tog också med hela sällskapet på en historisk rundvandring i Göteborgs äldsta kvarter på temat det kommande 400-årsjubileet år 2021.

De fyra nordiska städerna står alla inför utmaningar som vattennära städer.

– Vi har olika förutsättningar, men mycket är också lika. Det är väldigt positivt att träffas och få ta del av andras förslag på lösningar, säger Geir Steinar Dale, nämndordförande för miljö och stadsutveckling i norska Bergen.

Mikaela Sundqvist, ledamot av stadsfullmäktige i finska Åbo, håller med och berättar att en fråga som diskuterats under vänortsmötet är den om finansiering av klimatförändringarna.

– Det är en svår fråga. Är det de som äger marken vid vattnet? Är det landet? Eller kanske är det EU som ska stå för det arbete som behöver göras?

Samarbetet en viktig dörröppnare
Gunilla Bökmark märker vilka positiva effekter det upparbetade samarbetet har.

– Just att det har funnits så länge är viktigt. Samarbetet möjliggör att vi lätt kan komma i kontakt med personer inom våra olika intresseområden. Det innebär en väldigt, väldigt bra dörröppnare, säger hon.

Hur tror du att vänortssamarbetet kommer att se ut framöver?
– Jag tror att det kommer att fortgå och utvecklas i tiden och med tiden. Det kommer definitivt finnas kvar, säger Gunilla Bökmark.