Efter Jyllandspostens satiriska teckning följde konstnären Lars Wilks rondellhund. Båda väckte de en upprörd debatt kring respekten för tryck- och religionsfrihet. I efterdyningarna arrangerar ikväll det muslimiska studieförbundet Ibn Rushd en diskussion kring frågan om hur olika intressen kan samsas sida vid sida.

Rapparen och krönikören Nabila Abdul Fattah leder debatten som samlat fyra deltagare från olika håll: Åke Sander, institutionen för religionsvetenskap i Göteborg, Gunilla Grahn-Hinnfors, biträdande kulturchef på Göteborgs-Posten, Sakib Kenjar, ordförande i Bosnien-Hercegovinas Islamiska Riksförbund i Sverige samt Fadime Falk, Lära för Livet i Göteborg.

Förbundets första större initiativ i Göteborg

Studieförbundet Ibn Rushd har tidigare svarat för en rad arrangemang på andra håll i landet men kvällens seminarium på Folkets Hus är ett av förbundets första större initiativ i Göteborg.

Göteborgs Stads enhet för Mångkulturell utveckling är medarrangör.