”Knark är bajs”, ”Jag är såå fräsch”, ”Polisen kan inte ta mig”. Känns budskapen igen?Under Göteborgskalaset var det nästan svårt att inte stöta på dessa fraser ur kampanjen ”Det finns många anledningar att inte testa knark”. Nu visar undersökningar att kampanjen har nått ut över förväntan till målgruppen unga mellan 18 och 25 år.

I en undersökning som genomförts på uppdrag av Mobilisering mot narkotika där 618 göteborgare mellan 18 och 25 år intervjuats framgår att 50
procent av målgruppen har tagit till sig budskapet från kampanjen och diskuterat det med andra.

Välbesökta kampanjsajter

90 procent hade sett utomhusreklamen och över 80 procent av dessa gav den omdömet mycket bra eller ganska bra.

Liknande betyg gavs för reklamfilmen som visats på bland annat MTV och Z-TV.

Även besöksfrekvensen på de båda kampanjsajterna knarkärbajs.nu och tjackabajs.nu var hög.

55AE_2.jpgSiffrorna är överlag höga jämfört med liknande undersökningar.

Används under festivaler

Kampanjer som enskild insats kan inte ändra beteenden men det är tydligt att ”Det finns många anledningar att inte testa knark” har lyckats nå fram till målgruppen och tagits emot positivt.

Kampanjen är en liten del av de satsningar som genomförs av Mobilisering mot narkotika för att minska missbruket i Sverige.

Bakom satsningen står Mobilisering mot narkotika som använt sig av kampanjen i olika festivalsammanhang sedan 2003.

Vill stärka negativ majoritet

Målgruppen är unga vuxna mellan 18-25 år som redan har en negativ inställning till narkotika. Genom kampanjen vill man ytterligare stärka denna majoritet att stå emot narkotika även i framtiden.

I Göteborg genomfördes ”Det finns många anledningar att inte testa knark” i samarbete med Göteborgs stad vilket bidrog till att budskapen genomsyrade stora delar av staden.

På stortavlor, bussar och spårvagnar, i media, affärer och på krogar kunde man ta del av de neonfärgade fraserna.

Dessutom fanns under kalasdagarna ett tält på Frihamnspiren där besökarna kunde delta i tävlingar och vinna T-shirts, banners och annat med anti-knark-budskapen.

Personal från Mobilisering mot narkotika och Göteborgs stad svarade på frågor för de som ville veta mer.

24C6_2.jpg

Kampanjtältet på Frihamnspiren under Göteborgskalaset. Foto: Kunskapskällar’n