77 procent av de anställda på Göteborgs innekrogar har sett narkotikapåverkade gäster det senaste halvåret. Det visar en ny undersökning. Restaurangbranschen, polisen och kommunen tar nu gemensamma krafttag mot knarket på krogen. Narkotika är ett vanligt inslag i de restauranganställdas arbetsmiljö. En färsk undersökning visar att 77 procent av de anställda på Göteborgs innekrogar har sett narkotikapåverkade gäster det senaste halvåret. Nu tar restaurangbranschen, polisen och kommunen gemensamma krafttag mot narkotikan på krogen.

– Vi inom branschen ser allvarligt på siffrorna som visar att narkotikan finns på nöjesställena i centrala Göteborg. Branschen kommer nu att arbeta för nolltolerans av narkotika på restauranger och nöjesställen, säger Åke Bäckström som äger nattklubben Valand i Göteborg.Nya metoder ska motverkaEnkätundersökningen som gjorts bland 316 anställda på 23 krogar i centrala Göteborg ingår i den så kallade Trestadssatsningen, riskmiljö krog- och nöjesställen, inom Mobilisering mot narkotika. Liknande undersökningar har också gjorts i Stockholm och Malmö med ungefär samma resultat.- Syftet är att få en bild av narkotikasituationen på restaurangerna för att få fram metoder för att effektivare motverka narkotika på krogen, säger Lennart Johansson, samordnare för RUS-projektet som står bakom undersökningen i Göteborg.Tar fram ny utbildningRUS-projektet, som är ett samarbetsprojekt mellan restaurangbranschen, polisen och Göteborgs stad, har arbetat aktivt med fokus på ansvarsfull alkoholhantering sedan 2002, men kommer nu även att angripa narkotikaproblemet på krogen.I samarbete med krogarna ska RUS-projektet utarbeta en utbildning för krögare och personal. Tanken är bland annat att personalen ska lära sig hur man ska agera om man ser en narkotikapåverkad gäst eller om man hittar narkotika på krogen. Missbrukande personal erbjuds hjälpRUS-projektet kommer också att erbjuda hjälp till anställda med missbruksproblem.-Människor som jobbar i restaurangbranschen är en utsatt grupp som det är viktigt att stötta. De exponeras för mycket narkotika och behöver hjälp att stå emot det tryck de utsätts för, säger Lennart Johansson.Anders MagnussonKunskapskällar’n Göteborgs Stads informationscentrum för alkohol- och narkotikafrågorEnkäten ”Kroganställda och narkotika i Göteborg”:77 procent har sett narkotikapåverkade gäster på krogen det senaste halvåret43 procent har sett gäster använda narkotika på krogen det senaste året53 procent har själva använt narkotika någon gång45 procent uppger att de blivit erbjudna narkotika på krogen i Göteborg. Den drog som de flesta blivit erbjudna var cannabis, följt av kokain och ecstasy.