Kokain fortsätter att vara den drog som ökar mest i Göteborg. Däremot bryts för första gången på flera år trenden med ett ökande alkoholmissbruk. Den bedömningen gör personer inom socialtjänst och sjukvård i en ny undersökning som även innehåller flera rapporter om den nya och förrädiska "internetdrogen" Fenazepam.

Fenazepam är en bensodiazepin, besläktad med stesolid och valium och kan användas mot ångest och sömnsvårigheter. I Sverige säljs inte preparatet som läkemedel men via internet är det tillgängligt från Ryssland och andra marknader.

”Extremt starkt och svårdoserat”

I och med att Fenazepam än så länge inte är narkotikaklassat är det inte förbjudet att hantera och polisen har därför svårt att agera. Samma situation rådde tidigare för GHB.

– Flera ungdomar i Göteborg fick i våras akut vård på på Beroendekliniken efter att ha tagit Fenazepam. Preparatet är extremt starkt och extremt svårdoserat, berättar Ulf Sammels, biträdande vårdenhetschef vid avdelning 368, Unga vuxna.

Fenazepam är den drog som flest kommuner i undersökningen rapporterar under ”Nya droger”. Även flera av landets polismyndigheter, däribland den i Västra Götaland, rapporterar om Fenazepam.

Rapport från 15 kommuner

Rapporten ”Tendenser vinterhalvåret 2007-2008” har tagits fram av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och belyser de senaste tendenserna när det gäller användning av och tillgång till olika typer av droger i landets 15 största kommuner.

Kunskapskällar’n, Göteborgs Stads informationscentrum för alkohol- och narkotikafrågor, har med hjälp av 13 personer inom socialtjänst och sjukvård i staden tagit fram underlaget för Göteborgs del.

Generellt kan man för alla bedömningsområden utom kokain säga att det är fler uppgiftslämnare som anser att läget är oförändrat än som svarat att det skett en ökning eller minskning. Det är dock fler som uppger en ökning än en minskning.

Kokainet ökar mest även på riksnivå

När det gäller kokain uppger sex rapportörer att det skett en ökning av användandet och sex att läget är oförändrat. Kokain har tillsammans med GHB varit det preparat som ökat mest vid de senaste årens motsvarande undersökningar. Denna trend fortsätter nu alltså. Gällande GHB uppger fyra rapportörer en ökning och sju ingen förändring.

– När det gäller kokainet så ser vi en klar och tydlig trend med en fortsatt ökning, även om det ligger på en relativt sett låg nivå jämfört med användandet av till exempel amfetamin. Sannolikt har vi en ökning även av GHB, säger Ove Lundgren, projektledare på Kunskapskällar’n.

Kokaintendensen i Göteborg är dock inte unik. På riksnivå är kokain den drog som ökat mest när det gäller antalet missbrukande personer, visar CAN:s sammanställning.

Trendbrott för alkoholmissbruk

När det gäller missbruk av alkohol uppger tolv rapportörer att det inte skett någon förändring i användningen, och en att det ökat. Detta är ett klart trendbrott jämfört med de senaste årens undersökningar som visat på en stadig ökning.

– En slutsats är att användandet inte har ökat i samma utsträckning som tidigare utan har stabiliserats, dock på en förhållandevis hög nivå, säger Ove Lundgren.

Tre rapportörer uppger dock att det skett en ökning gällande ungdomar under 19 år som regelbundet berusar sig, medan sju uppger att det inte skett någon förändring på denna punkt.

Rapporterar om flera nya droger

Sju personer rapporterar om för dem nya droger i Göteborg, och fyra av dem avser tidigare nämnda Fenazepam. De tre övriga drogerna är Bromo-Dragonfly, Spice och starka smärtstillande opiatpreparat.

Bromo-Dragonfly är ett syntetiskt preparat som liknar amfetamin. Spice är en blandning av örter som ofta säljs över internet och som ger effekter och bieffekter liknande cannabis.