"Rolig arbetsgivare med stora möjligheter". Göteborgs Stad behöver rekrytera medarbetare. I stadens paviljong under Volvo Ocean Race kan besökarna träffa karriärcoacher, göra karriärtest och prata med personal inom staden.

Gör Göteborgs Stads karriärtest här

– Vi vill lyfta fram att Göteborgs Stad är en fantastiskt rolig arbetsgivare där det finns stora möjligheter, säger Hanna Wedin som är utvecklingsledare för arbetet med att lyfta fram Göteborgs Stad som arbetsgivare.

Det finns ett stort behov av att rekrytera i många yrken inom Göteborgs Stad. Det handlar om bland annat lärare, undersköterskor och ingenjörer.

5B26.jpg
– Siffror från stadsledningskontoret visar att det är tufft att hitta personal i ett stort antal yrken. Därför är det viktigt att vi berättar om staden och vad man kan jobba med. Trots att vi är en sådan stor arbetsgivare – 55 000 med alla stadens bolag – så är vi ganska okända som arbetsgivare, säger Hanna Wedin.

Karriärcoacher på plats
I en av de sex inredda containrarna i Göteborgs Stads paviljong i Race village, står karriär och jobb i fokus. Här hoppas Hanna Wedin på många bra samtal med besökare.

– Hit kan man komma för att göra karriärtest – som vi även har på vår hemsida – eller prata med medarbetare inom staden. Det kommer också att finnas karriärcoacher på plats vissa tider.

Staden tar många olika grepp för att locka medarbetare. Nyligen startade en kampanj i sociala medier med filmer där olika medarbetare inom staden berättar om sitt arbete och hur det är att jobba inom Göteborgs Stad.

– Det är väldigt fina och nära berättelser. Filmerna visas också här under Volvo Ocean Race, säger Hanna Wedin.

Flera punkter i seminarieprogrammet i paviljongen innehåller HR-frågor. Lördag 16 juni pratar till exempel Patricia Bergenhem, Center för ledarutveckling, om personlighetstester ”Röd gul blå grön – kan man vara en färg?” Måndag 18 juni kan besökarna vara med på ett rekryteringsquiz.

– Då kan man vinna en längre träff med en karriärcoach.

”Större möjligheter”
Pehr Thorson är en av dem som jobbar inom staden och finns på plats i containern för att lyfta fram Göteborgs Stad som arbetsgivare. Han jobbar som IT-tekniker på Digitalisering och Innovation, utbildningsförvaltningen.

– Jag tycker att en av fördelarna med att jobba inom Göteborgs Stad är storleken som gör att det både finns större möjligheter och medarbetare som är experter på det de gör. Jag arbetade i Kungälvs kommun tidigare, men sökte mig till Göteborgs Stad för två år sedan, säger han.

Pehr Thorson jobbade som låg- och mellanstadielärare, blev sedan IT-pedagog, men ville röra sig ännu mer mot det tekniska. På utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad ser han nu fram emot arbetet att titta på ny teknik.

– En spännande sak är till exempel att lektioner skulle kunna direktöversättas för dem som inte kan språket.

Det går att besöka Göteborgs Stads paviljong i Race village alla dagar under Volvo Ocean Race.

8B6.jpg