Hjälp och råd om du vill sluta röka eller snusa. Tisdag 27 maj, inför internationella tobaksfria dagen 31 maj, finns flera aktiviteter för dig. I Nordstan kan du prata tobak med tobaksavvänjare. På biblioteken i Bergsjön och Kortedala kan du testa dina lungor gratis för att upptäcka den svåra lungsjukdomen KOL.

Varje år 31 maj uppmärksammans den internationella tobaksfria dagen över hela världen. Men redan på tisdag 27 maj erbjuder Göteborgs Stad flera aktiviteter för dig som vill få hjälp och stöd att sluta.

Tidig upptäckt kan bromsa KOL
Tillsammans med Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Regionalt cancercentrum Väst och organisationen Visir kommer Göteborgs Stad att ha en informationsdisk i Nordstan under parollen ”Prata tobak”.

– I år väljer vi att informera allmänheten några dagar i förväg så att man har möjlighet att ladda inför sitt tobaksstopp! Vi erbjuder tips och råd hur man förbereder sig, säger Maria Martini, utvecklingsledare vid Kunskapskällar’n.

45DC_2.jpg
Maria och hennes kollegor finns på plats i Nordstan för att svara på frågor och berätta om vart man kan vända sig om man vill ha mer hjälp att komma igång. Disken i Nordstan är bemannad hela dagen den 27 maj, från klockan 10 till 19.

Samma dag kan du på biblioteken i Bergsjön och Kortedala göra ett gratis test av dina lungor för att tidigt upptäcka och bromsa den svåra lungsjukdomen KOL. Du kan också få råd och stöd av personal på plats mellan klockan 13 och 15.

”Föräldrar har stora möjligheter att påverka”
I 2013 års nationella drogvaneundersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning svarade tolv procent av pojkarna och 16 procent av flickorna att de rökte. I gymnasiets år 2 uppgav 25 procent av pojkarna och 31 procent av flickorna att de rökte.

– Börjar man inte röka i tonåren är risken betydligt mindre att man börjar röka senare i livet. Föräldrar har stor möjlighet att påverka!, säger Maria Martini.

Sedan 1987 uppmärksammas 31 maj varje år över hela världen av Världshälsoorganisationen WHO som den internationella tobaksfria dagen, World No Tobacco Day. Bakgrunden är att tobaksrökningen orsakar allvarliga sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och KOL.

Vården kostar 30 miljarder
Årets tema för Tobaksfria dagen är att uppmuntra invånare att ställa krav på att politikerna höjer skatterna på tobak.

– Vi vet att högt pris håller barn och ungdomar borta från att börja med tobak. Samtidigt leder prishöjningar till att många som redan börjat med tobak försöker sluta, eller i vart fall minska sitt tobaksbruk, säger Maria Martini.

I Sverige har tobaksskatten höjts tre gånger sedan 1998. Varje år får staten in drygt elva miljarder i skatteintäkter från tobak, medan vårdkostnaderna beräknas till 30 miljarder per år. Ett cigarettpaket skulle alltså behöva kosta runt 100 kronor för att täcka samhällets kostnader för rökningen. Flera länder i Europa – bland andra Danmark, Norge, Storbritannien och Irland har högre cigarettpriser än Sverige.

Vill du läsa mer om Kunskapskällarn’s arbete med tobak, besök gärna webbsidan, se länk nedan.