Tanya Charif är vice ordförande i Göteborgs Stads hbtq-råd.

Open hearing på Stadsbiblioteket. Under West Pride anordnas på torsdag den 13 juni en open hearing med Göteborgs Stads hbtq-råd, samt en genomgång av Göteborgs Stads hbtq-plan. Här är alla välkomna att framföra frågor och önskemål om stadens nuvarande och framtida hbtq-arbete.

Kvällen inleds med att Eva Källström från stadsledningskontoret går igenom Göteborgs Stads hbtq-plan och berättar hur långt staden kommit med de beslutade åtgärderna.

– Planen har funnits i två år och staden har kommit ungefär så långt som vi hade räknat med. Än så länge handlar det mest om punktinsatser, men på längre sikt planeras en del övergripande åtgärder, säger Tanya Charif, vice ordförande i Göteborgs Stads hbtq-råd.

Hoppas på mer samtal än utfrågning
Efter genomgången tar några av medlemmarna i hbtq-rådet över scenen och bjuder in till samtal om hur det är att leva, bo och verka i Göteborg ur ett hbtq-perspektiv – och vad som behöver förbättras.

– Vi tar avstamp i hbtq-planen och pratar om de generella åtgärder och normmedvetna arbetssätt som vi tycker staden behöver prioritera. Sedan är ordet fritt för publiken att framföra sina tankar och åsikter, som vi sedan kan föra vidare till stadens politiker och medarbetare.

Rådsmedlemmarna planerar att sitta runt ett bord på scenen, med lediga platser för den i publiken som vill vara med i samtalet.

– I år testar vi en annan form för vår open hearing, där vi hoppas det kan bli mer samtal än utfrågning. Därför är det också fritt fram att rulla sig fram eller resa sig upp och sätta sig vid bordet för att vara med på scenen.

”Väldig värdefullt för oss i rådet”
Det går också bra att lite mer traditionellt ställa sin fråga i en mikrofon eller via sms under själva samtalet.

Att minst en gång om året arrangera en open hearing ingår i reglementet för Göteborg Stads hbtq-råd. I år blir det även ytterligare ett tillfälle under hösten.

– Det är väldig värdefullt för oss i rådet att få en inblick i vad andra tycker och tänker. Vi har en rådgivande funktion och sitter i rådet som privatpersoner. Självklart kan inte vi 13 representera alla hbtq-erfarenheter och uttryck, så sådana här tillfällen är väldigt viktiga för att ännu fler ska få möjlighet att höras genom oss.