1400 unga får sitt första arbete. I dagarna erbjuds cirka 1400 ungdomar jobb inom kommunens olika verksamheter. För de allra flesta är feriejobbet den första kontakten med arbetslivet.

─ Därför är det så viktigt att det blir bra. Vi minns alla vårt första arbete och den upplevelsen bär vi sedan med oss, säger Carola Olsson.

”Ambassadör för mitt yrke”
Hon arbetar på Dagverksamhet Framnäs på Krokslätts äldreboende, en av många arbetsplatser inom kommunen som tar emot feriejobbande ungdomar.

─ Jag ser mig som en ambassadör för mitt yrke. Det råder brist på undersköterskor och genom feriejobben får jag en möjlighet att visa och tala om för ungdomar hur fantastiskt roligt och viktigt jobb jag har, säger Carola Olsson.

Varje sommar erbjuder Göteborgs stad jobb till ungdomar inom bland annat förskola, vård- och omsorg, vaktmästeri, kök och administration. Arbetsgivarna är Göteborgs Stads förvaltningar och bolag samt olika stiftelser och föreningar.

Tar emot två ungdomar
För att ungdomarna ska får en god och lärorik erfarenhet måste alla arbetsgivarna kunna erbjuda handledning. För Carina Olsson, vars avdelning kommer att ta emot två feriejobbare i sommar, är det en naturlig del av arbetet.

─ Det handlar om att finnas där som ett stöd hela tiden och skapa delaktighet, både då ungdomarna går vid sidan om och när de får egna ansvarsområden.

Som ett led i stadens arbete med Jämlikt Göteborg lottas feriejobben ut. Lotten behandlar alla lika, oavsett bakgrund och kontakter. Alla som dragit en lyckolott får ett erbjudande om jobb via sin e-post. En av dem är Malhan Laeassel.

Han har fått arbetet på just Krokslätts sjukhus.

─ Jag kände det på mig! Det kommer bli jättebra. Jag längtar efter att känna lite pengar och träffa nya människor istället för att bara vara hemma hela sommaren.