Representanter från en rad invandrartäta kommuner träffas i Göteborg på onsdag för att utbyta erfarenheter om arbetet för att öka valdeltagandet. Förhoppningen är att mötet ska bli startskottet för en samverkan mellan landets kommuner i den här frågan.

– Tanken är att det ska bli någon form av samverkan mellan kommuner med många invandrare, säger Anders Martinson som arbetar med Demokratiprojekt i Göteborg som är värd för det första mötet mellan kommunerna.

Göteborg bra exempel

I Göteborg var det betydligt fler med invandrarbakgrund som valdes in i kommunfullmäktige i valet 2002 än valet dessförinnan. Den framgången har uppmärksammats på andra håll i landet.

– Det finns en samband mellan framgångarna och att första mötet hålls här, menar Anders Martinson.

Invandrartäta kommuner

Det är kommunerna i Botkyrka, Göteborg, Haninge, Malmö, Stockholm och Södertälje som ska byta erfarenheter från valet förra året. Även Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet och Justitiedepartementet deltar.

Frågor som diskuteras är vilka insatser inför valet som gjordes bra och vad som fungerade sämre. Deltagarna ska försöka blicka framåt och komma med idéer för det fortsatta arbetet.

Framtidsfråga

Att få fler människor till valurnorna anser många vara en viktig fråga. Det gäller inte minst i framtiden.

– Frågan lär blir inte mindre i framtiden, säger Anders Martinson.