Hela 89 procent av de kommunala feriejobbarna är nöjda eller mycket nöjda med sina arbetsplatser. Nästan hälften har dessutom tagit chansen att komma tillbaka för längre eller kortare jobb. Det framgår av en ny utvärdering av feriejobben i Göteborgs Stad.

Varje sommar sedan 1998 har Göteborgs Stad lottat ut ett antal kommunala feriejobb. I år fick kommunen ta emot ansökningar från drygt 2.500 ungdomar och av dem fick 1.200 ett jobb.

43 procent återkommer till arbetsplatsen

Nu har Göteborgs Stad för första gången gjort en omfattande utvärdering av feriejobben.

− Vi har anat att de flesta varit nöjda, men nu har vi fått besked om att 89 procent av de tillfrågade trivdes bra eller mycket bra på sina arbetsplatser, säger Claes Henriksson, arbetsmarknadschef i Göteborgs Stad.

− Dessutom är det många som kommer tillbaka. 43 procent av feriejobbarna utnyttjar möjligheten att komma tillbaka och jobbar på samma ställe, fortsätter han.

Bättre stöd till handledarna

Utvärderingen bygger på en enkät med ett urval av de ungdomar som hade feriejobb mellan 2004 och 2008 samt på djupintervjuer med några av feriejobbarna och deras handledare.

Några av ungdomarna ansåg att de inte varit tillräckligt sysselsatta och att de känt sig utanför.

− Det är kritik vi måste ta till oss. Om ungdomarna kommer ut på arbetsplatserna och känner att ingen bryr sig är det knappast en bra start i arbetslivet. Vi måste bli bättre på att ge stöd till arbetsplatserna och feriejobbarnas handledare, säger Claes Henriksson.

Vill se över antagningsförfarandet

Ett annat förslag är ställa högre krav på de gymnasieungdomar som söker jobben. Allt för att försäkra sig om att de som deltar i utlottningen är motiverade och verkligen vill ha ett jobb.

− Det finns anledning att fundera på om vi ska se över antagningen och be ungdomarna formulera varför de vill ha ett feriejobb, säger Claes Henriksson.

Ytterligare en förbättring som föreslås i utvärderingen är att möjliggöra anmälan via nätet.

− Vi ska förbättra det administrativa och planerar ett annat upplägg inför nästa år.

Väl använda 14 miljoner kronor

Huvudsyftet med de kommunala feriejobben är att ge ungdomarna en första arbetslivskontakt och även en chans att tjäna lite pengar. Samtidigt är feriejobben ett sätt att visa upp stadens arbetsplatser och få ungdomarna intresserade av att arbeta kommunalt.

− I år har politikerna avsatt 14 miljoner kronor till det här. Jag tycker vi kan se att de här pengarna har använts på ett bra sätt. Utvärderingen visar att vi ligger rätt, men också att vi kan utvecklas för att öka kvaliteten på arbetsplatserna ännu mer, säger Claes Henriksson.

3073