Allt virke som gallras ut från Göteborgs Stads skogar ska tuggas till flis och eldas i Göteborg Energis nya biobränslepanna i Sävenäs fjärrvärmeverk. Det ger värme till göteborgarna och bättre miljö.

– Göteborg har ju stora ambitioner att ligga i frontlinjen på miljöområdet, då är mycket vunnet om vi kan hålla transporterna inom kommunen i stället för att köra timmerbilar till skogsföretag i Värmland och Halland, säger Björn Andréasson, skogsförvaltare på Fastighetskontoret.

Ansvarar för 4 .000 hektar skog

– Samtidigt kan Göteborg Energi elda mer förnybart bränsle, vilket minskar utsläppen av bland annat växthusgasen koldioxid.

Ett treårigt avtal har nu tecknats mellan Göteborg Energi och Fastighetskontoret som ansvarar för stadens cirka 4.000 hektar skogsmark, det mesta i Vättlefjäll och på norra Hisingen. Fastighetskontoret tjänar 1,6 – 2 miljoner kronor per år på försäljningen.

– Vi ska leverera cirka 8.000 kubikmeter per år och får drygt 200 kr per kubikmeter. Eftersom vi har ganska lite gran, som ger bra betalt, men desto mer blandad lövskog och tall, som ger mindre pengar, har vi ansett det lönsamt att sälja alltihop till Göteborg Energi, säger Björn Andréasson.

Tidigare har Fastighetskontoret sålt virket till skogsbolag som Sydved eller Södra Skogsägarna, efter upphandling av olika sortiment.

Flistugg i Angered

– Då har vi ofta varit tvungna att särhugga 12-14 olika sortiment. Nu ska vi leverera ett enda sortiment till Göteborg Energi. Och eftersom vi får lika mycket betalt för dåligt som för bra virke, kan vi ta det sämsta av skogen och behöver inte avverka godbitarna för att få höga intäkter, säger Björn Andréasson.

Det gallrade virket ska tuggas till flis i närheten av Angeredskrossen, ett område som redan är bullerstört. En hel del av årets leveranser utgörs av fällen efter stormen Gudrun förra vintern.

– Nu har vi sålt det mesta av Gudruns verkningar till Göteborg Energi och fått bättre betalt än om vi sålt föra året, när priserna var mycket låga, säger Björn Andréasson.

Flisen från Göteborgs egna skogar utgör inget större tillskott till fjärrvärmen från Sävenäs.

– Nej, det är mycket marginellt. Våra 8.000 kubikmeter fast trä blir cirka 20.000 kubikmeter när det är flisat. Under högsäsong går det åt 4.000 kubikmeter flis per dygn i Sävenäs, så vår årsproduktion räcker inte ens en vecka där, konstaterar Björn Andréasson.