Efter branden under ADB-kontoret har personal nu kunnat gå in i serverhallen där 300 kommunala servrar och datorer står. De stora systemen kommer inte att behöva stängas. Rökgaserna som trängt in i lokalen mäts nu och analyseras.

– Hittills ser det alltså ut att ha gått bra och det finns ingen omedelbar risk för att stänga, utan det ser just nu ut som att systemen ska fortsätta kunna vara uppe, säger Håkan Sundkvist, tillförordnad förvaltningschef för ADB-kontoret.

Den kvarstående risken är att serverhallens ena kylanläggning är avstängd.

Ingen sotrök

– Om vi får för höga temperaturer måste vi stänga, säger Håkan Sundkvist.

Tack vare att det finns dubbla kylsystem så har man hittills lyckats hålla temperaturen på en bra nivå.

Ingen sotrök har trängt in i serverhallen, däremot brandgaser som nu ska analyseras för att se om det var så kallat aggressiva gaser som kan ha påverkat eller skadat elektroniken.

En skadereglerare från det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon finns på plats för att mäta gaserna.

Vid 14-tiden var bägge kylsystemen igång igen och brandgaserna utvädrade enligt ADB-kontorets informatör Kerstin Wistedt.