Initiativ från Göteborgs Stad. Först en egen lägenhet, sedan lyhörda insatser utifrån vad personen själv vill. Allt fler kommuner går över till modellen Bostad först för att hjälpa hemlösa. För att kunna lära av varandra bjöd Göteborgs Stad nyligen in till en första nätverksträff.

Grundtanken i modellen Bostad först är att en egen bostad är förutsättningen för att kunna ta itu med andra problem: bli drogfri, betala av sina skulder, få ett jobb. Modellen har använts länge i många länder, bland annat Finland, Tyskland, Portugal och USA. En rad forskare som har följt utvecklingen har dragit samma slutsatser: 85-90 procent av tidigare hemlösa klarar av ett eget boende om de får rätt stöd.

Vill dela erfarenheter
2011 tog kommunfullmäktige i Göteborg beslut om att pröva arbeta enligt Bostad först modellen. Per Holm, utvecklingsledare på Social resursförvaltning, är en av dem som är drivande i arbetet. För att lära sig av andras erfarenheter har han och hans kollegor varit på flera konferenser runt om i Europa. Men de har insett att de har dålig koll på vad andra kommuner i Sverige gör.

– Jag vet mer om hur man jobbar med hemlöshetsfrågor i Amsterdam och Bryssel än i Malmö, säger Per Holm.
Därför tog han och hans kollegor initiativ till en nätverkskonferens för de elva kommuner som hittills arbetar enligt Bostad först.

Fokus på att lösa problem
Under konferensen blev det tydligt att även om förutsättningarna skiljer sig mellan kommunerna har alla samma grundtanke: Bort från lapptäcket av specialkontrakt, där socialtjänsten agerar bostadsförmedlare och bostaden används som belöning för den som sköter sig. Istället ska en egen bostad vara en grundförutsättning, som gör att personen kan fokusera på att lösa sina verkliga problem.

Per Holm menar att metoden innebär en revolution i sättet att arbeta med människor.

– Det är en oerhörd skillnad i bemötande. Det handlar om att inte tvinga människor till något de inte vill. Istället säger vi ”vi ska hjälpa dig på alla sätt vi kan. Men det måste komma från dig”.

Tillit istället för kravlistor
Till skillnad mot de trappstegsmodeller eller villkorade alternativ, som fortfarande i hög grad används, ställs inga extra krav utöver de som gäller för alla hyresgäster: Att betala hyran, hålla lägenheten i bra skick och inte störa grannarna.

– Här finns inga listor med krav om att du ska vara nykter, du får inte ta emot besök, du får inte ha katt, säger Per Holm.
Istället handlar det om att visa tillit. Och att finnas där när personerna ber om hjälp.

I Göteborg finns ett team bestående av bland annat psykiatrisjuksköterska, socionom och arbetsterapeut som besöker de boende minst en gång i veckan. Personerna i teamet berättar vilken hjälp som finns att få, men utgångspunkten är att det är personen själv som bäst vet vad denne behöver.

Svårt få fram lägenheter
Under nätverksträffen berättade alla kommuner hur långt de har kommit med genomförandet av Bostad först. Där blev det tydligt vad som är det största hindret: Svårigheten att få fram lägenhetskontrakt.

– Det är tungarbetat. I vissa kommuner har politikerna ändrat i ägardirektiven för allmännyttan, så att det är tydligt att si och så många lägenheter ska gå till det här ändamålet.

– Det gäller att bli medveten om att det är många som måste ta ansvar i detta. Det är naturligtvis vår uppgift att återkoppla det till politikerna, säger Per Holm.

Konferensen i Göteborg var uppskattad och ledde till att det nu har bildats ett nätverk som kommer fortsätta utbyta erfarenheter. Nästa träff blir i Örebro.